Kezdőlap‎ > ‎Kutatóintézet‎ > ‎

TDK

TDK Hírek

2018. május 2.
A soron következő TDK versenyben hallgatóink a Társadalomtudományi Szekció keretein belül indulnak majd. A rendezvény 2019. április 24-26. között kerül lebonyolításra a gödöllői Szent István Egyetemen. Részletes információ a versenyről az egyetem honlapjának XXXIV. OTDK-ról szóló leírásában található - ugyaninnen a felhívás PDF formátumban is letölthető.

Minden hallgatónknak jó munkát és kitartást kívánunk pályamunkái elkészítéséhez!

***


2018. március 2.
A Főiskola két hallgatója nevezett be idén a nálunk zajló TDK versenybe: ők lesznek az elsők, akik intézményünket képviselni fogják jövő évben a soron következő XXXIV. OTDK konferencián - amennyiben pályamunkájuk elkészül és a kari konferenciákat is sikeresen teljesítik.

***

2018. január 20.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdette a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK). 

A Pünkösdi Teológiai Főiskola tervezi, hogy az OTDK konferencián hallgatók által készített pályamunkákkal képviseltesse magát. Jelenleg a pályamunkákkal kapcsolatos előkészületi munkák zajlanak, az első kari konferencia időpontján hamarosan nyilvánosságra hozzuk ezen a felületen.Mi az a TDK?

A TDK, azaz Tudományos Diákkör a Pünkösdi Teológiai Főiskolán belül működő olyan lehetőség, melynek segítségével a tehetséges hallgatók a kötelező feladatteljesítésükön túl lehetőséget kapnak arra, hogy elmélyüljenek egy általuk választott téma kutatásában. A TDK programban részt vevő diákok az OTDK (Országos Tudományos Diákkör) kiírásának megfelelően tudományos pályamunkát (azaz dolgozatot) készítenek egy témavezető tanár segítségével, melyet a Pünkösdi Teológiai Főiskola "házon belüli" kari konferenciáin bemutatnak. Amennyiben az elbíráló bizottság a bemutatott pályaművet alkalmasnak találja az országos megmérettetésre, az aktuális OTDK konferenciára bocsájtja azt. 

A TDK program célja az OTDK lehetőségén túl az is, hogy a kiemelkedő képességű hallgatók számára lehetőséget biztosítson a szakmai előrejutás tekintetében, platformot kínáljon képességeik kiteljesedéséhez, valamint ösztönözze őket a teológiai tudományok magas szintű művelésére.

A TDK program jelen tanévben (2017/18) indult el Főiskolánkon, a részletek kialakítása még folyamatban van.Hogyan lehet bekerülni a Főiskola TDK programjába?

A TDK programban minden olyan nappali- és levelezős hallgatónk részt vehet (akár BA, akár MA képzési keretben), akivel kapcsolatban teljesülnek az alábbi feltételek:

 (1) nem utolsó szemeszterét tölti a képzésben
 (2) a programban való részvétele a szaktanárok által javasolt
 (3) vállalja, hogy a megadott határidőkig teljesíti a pályamunka írásával kapcsolatos követelményeket.

A fenti három feltétel teljesülése esetén a hallgatónak (ha szükséges, tanári segítséggel) témavezetőt kell keresnie, aki a pályamunka elkészítésének menetében végig támogatja, valamint felkészíti az intézményen belül zajló kari konferenciák teljesítésére.TDK Dokumentumok