Kezdőlap‎ > ‎Kutatóintézet‎ > ‎

SzervezetKüldetésnyilatkozat

A PTF kutatóintézete a tanszékek kutatási tevékenységét integráló, munkáját és publikációs tevékenységét szervező szervezeti egység. Küldetése a PTF tudományos színvonalának fejlesztése, különös tekintettel a pünkösdi és karizmatikus identitást és történelmet feltáró és a bibliakutató kezdeményezésekre.

A PTF szervezetében való elhelyezkedés

A PTF kutatóintézet önálló szervezeti egység, amelynek munkáját közvetlenül az oktatási rektorhelyettes felügyeli.

A kutatóintézet szervezeti felépítése, működése

Tagjai

 • a kutatóintézet vezetője,
 • rektor,
 • oktatási rektorhelyettes,
 • tanszékvezetők,
 • a tanszékvezetők által állandó vagy eseti megbízással delegált kutatási projektek vezetői.

Feladatuk

 • a kutatóintézet küldetésének megfelelő területeken dialógust folytatnak a már működő, valamint további szükséges és megvalósítható projektleágaztatásokról, -indításokról,
 • vállalásuknak, megbízásuknak megfelelően egyéni kutatói és publikációs feladatokat látnak el,
 • részt vesznek a kutatóintézet plenáris, ill. a részükre illetékes tudományterületi megbeszélésein.

Vezetője

Megválasztása, kinevezése

Az intézet vezetőjének személyét a főiskola főállású vezető oktatói közül az intézmény rektora választja ki, és terjeszti a főiskola Szenátusa elé. A kinevezéshez a Szenátus jelen lévő tagjainak legalább kétharmad arányú támogató szavazata szükséges.

Feladata

 1. A kutatóintézet folyamatos és kiegyensúlyozott működésének biztosítása, különösen 
  • a kutatási projektek felügyelete,
  • a vállalt publikációk szervezése,
  • új kutatási területek kezdeményezése,
  • a már folyó kutatási projektekben új távlatok nyitása.
 1. A kutatóintézet plenáris megbeszéléseinek szemeszterenként legalább egyszeri előkészítése, összehívása, levezetése.
 2. A kutatókkal való személyes kapcsolattartás.
 3. Publikációs lehetőségek felkutatása, kivitelezésének szervezése.
 4. Új, releváns könyvtári irodalom beszerzésének kezdeményezése.
 5. Kutatási kapcsolatok kezdeményezése hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel.
 6. A projektekhez szükséges pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat elkészítése.
 7. A PTF szakmai konferenciáinak kezdeményezése, szervezése, szükség szerinti regisztrálása (a Magyar Tudomány Ünnepe stb.). 
 8. Tudományos műhely-beszélgetések illetve egyéb műfajban történő tudományos dialógus kezdeményezése, szervezése.
 9. Egyéb, a PTF tudományos tevékenységét, elismertségét segítő kezdeményezések indítása. 
 10. A Pünkösd.ma lap szerkesztősége számára publikációs irányok kezdeményezése, az ezzel összefüggő feladatok teljesítése.

Vezető testülete

A kutatóintézet döntéshozó testülete a plénum, amelynek tagjai:
 • a kutatóintézet vezetője,
 • rektor,
 • oktatási rektorhelyettes,
 • tanszékvezetők.
A plénum megbeszéléseit szemeszterenként legalább egy alkalommal az intézet vezetője készíti elő, hívja össze és vezeti le. A plénum adott tanévre eső megbeszéléseinek időpontjait legkésőbb szeptember utolsó napjáig - a rektorral való egyeztetést követően - rögzíti és meghirdeti.
A kutatóintézet plenáris megbeszéléseire a különböző tudományterületekkel kapcsolatos kérdésekben az illetékes tanszékvezető és/vagy delegáltja készíti elő a kutatási projektet és annak aktuális kérdéseit, felvetéseit.

Főbb kutatási területek

 • Pünkösdi identitás- és történelemkutatás
 • Pasztorálpszichológia
 • Szentíráskutatás

Gazdálkodás

Feladatai ellátásához a főiskola éves költségvetéséből az egyes projektek megnevezésével pénzügyi célkeret elkülönítését kezdeményezheti a rektornál, a gazdasági vezetővel egyetértésben. Az elkülönített kerettel - a pénzügyi rendelkezések betartása mellett - önállóan gazdálkodik.
Tagjai oktatói tevékenységükkel összekapcsolva végzik kutatási tevékenységüket, munkaköri leírásukkal és főiskolai terhelésükkel összhangban.