Konferenciák a PTF-en 2009-ig

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Havasi, 2010. ápr. 21. 3:09   [ frissítve: 2017. szept. 9. 3:56, felhasználó: Csaba Ungvári ]

Előadás a vallási antidiszkriminációs konferencián

Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása – a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében címmel szervezett kétnapos konferenciát 2009. május 13-14-én Budapesten az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága. A keresztény egyházak mellett az Izraelita Hitközség, az Iszlám Közösség és a Buddhista Misszió is képviseltette magát. A megjelentek 6 szekcióra osztva hallgathatták meg az előadókat, kik közül Közösségünket Ungvári Csaba rektor-helyettes képviselte. Előadásában (Pünkösdi teológia és tolerancia) bemutatta a pünkösdi teológia főbb vonásait külön rámutatva a toleranciával kapcsolatos problémás pontokra.

"A tolerancia pünkösdi olvasatban semmiképpen sem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk missziói meggyőződésünket. Szilárdan kiállunk a Szentírás egyedüli tekintélye, etikai érvényessége és képviselete, valamint az apostoli idők napjainkban is tartó folytonossága mellett. Küldetésünknek tartjuk az evangéliumi értékrend jobbító szándékú, társadalomépítő képviseletét. Aki vallási vagy etikai kérdésekben nem velünk azonosan gondolkodik, vagy más igazságot hirdet, készek vagyunk őt is szeretettel hordozni. Az aranyszabály szellemében azonban visszautasítunk minden olyan vallási megnyilvánulást, gyakorlatot, amely nem felel meg a szeretet parancsának." – hangzott el.

A konferencia résztvevőiből erőteljes reakciókat váltott ki az előadás. A két napos együttlét kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol Pintér Imre testvér képviselte az Evangéliumi Pünkösdi Közösséget. (Cartoletti Norbert)

Harmonikus személyiségfejlesztés a hitoktatásban – Pedagógiai pszichológia keresztény szemmel

Ezzel a címmel rendezett nyílt szemináriumot a PTF a hitoktatói szakirány hallgatói számára 2008. november 7-8-án, de a a kurzuson bárki részt vehettett, aki érdeklődött a téma iránt. Dr. Stig Hedström, keresztény pszichológus a témát hat fő területre oszotta fel és ezeket határozott stílusával és saját történeteivel tűzdelve élvezetesen, gyakorlati módon adta elő. Eközben hallgatóságát is igyekezett aktívan bevonni.

Hogyan nyújthatjuk valaki számára azt, amire leginkább szüksége van a személyes fejlődéséhez, miközben figyelembe vesszük már meglevő adottságait és képességeit? – hangzott el a kérdés, a pedagógiai pszichológia egyik alapvető kérdése. A válasz az említett hat téma köré épült, melyeket az előadó egy egyszerű hasonlatba foglalt. Az oktatás folyamata hasonlít ahhoz, mikor valaki folyadékot önt egy pohárba.

1. Ez a Valaki a Szent Szellem, aki koordinálja a tanítás folyamatát. Ha a "karok" nincsenek összhangban, akkor a folyadék sosem ér el oda,
ahol szükség van rá. Ez az első és legfontosabb motívum. Ha a tanítást nem a Szent Szellem irányítja, akkor az céltévesztett lesz.
2. A kancsó, melyből a folyadék a pohárba kerül, a tanár. Ő adja át, "önti" a tudást, tananyagot a diáknak.
3. A pohár a diák, aki befogadja a tananyagot. A tanárnak tudnia kell, hogy a "pohárba" milyen mennyiségű és minőségű folyadék fér.
4. A folyadék a tananyag. Fontos, hogy ez ízletes, gusztusos legyen annak, aki fogyasztani fogja. Nyújtson igazi felfrissülést, csillapítsa a szomjúságot, éhséget.
5. Az átadás, a trannszfer folyamata így nagyon is megtervezett kell, hogy legyen.
6. Ezeket az összetevőket pedig befolyásolja a környezet, az "asztal", mely a pohár és a kancsó alatt helyezkedik el. A család, barátok, kortárcsoportok mind hatással vannak a fenti folyamatra.

Stig Hedström előadásában szemléletesen jellemezte az ember személyiségét: "Olyan, mint egy óramű!" – állította, mely a felszínen látható dolgok mögött mélyen bonyolult folyamatok, finom fogaskerekek irányítanak. "A gyerekek olyanok, mint a csiszolatlan gyémántok, folytatta. Hosszú és alapos munka, csiszolás során lehet elérni, hogy ragyogjanak és betöltsék azt a funkciót, amire teremttettek."

Az ismeretszerzés módjai, a tanulási és tanítási módszerek tárgyalása után az előadó kiemlete: A tanító, és így a hittanár is hatni szeretne diákjai hitére, tetteire, gyarapítani szeretné ismereteiket, és ösztönözni, motiválni őket, vagyis: szeretné elérni, hogy változás következzen be a viselkedésükben. Ez a tanítás legfőbb célja.

Néhány vélemény a konferencia résztvevőitől: "Nagyon építőnek éreztem az előadást, úgy gondolom, hogy sokat tanulhattunk belőle." G. E. "Nagyon tetszett a konferencia. Stig-nek az előadás módszeréből is sokat lehetett tanulni. Hiszen ő alkalmazza is mindazt amiről tanít... Hálás vagyok érte nagyon." N.G.

Az előadás magyar-angol nyelvű képi anyaga és a részletes angol nyelvű leírás hozzáférhető a PTF honlapján, valamint a hanganyaga is megrendelhető.

A romák között is tanítjuk a Bibliát

2008 szeptembere és decembere között három helyszínen tart a Pünkösdi Teológiai Főiskola szeminárium-sorozatot a Bibliáról. Dányban, Kótajon és Hajdúhadházon a Szentírás egyedülállóságáról, tartalmáról és történelmi hatásairól hangzanak előadások az intézmény oktatói és teológus hallgatók közreműködésével. Célunk a helyi gyülekezetek ismeretségi körére és munkájára építve a szekularizálódó rétegek érdeklődésfelkeltő módon történő elérése a Biblia üzenetével. Ezen kívül szeretnénk, a helyi közösségeket motiválni a roma népesség gyülekezetek általi társadalmi integrációjára. Célcsoportunk így mindenki, akit az adott gyülekezet kapcsolati hálójával képes elérni. Kiemelten olyan helyszíneket választunk, ahol nagyszámú roma népesség él.

Lapzártánkig a Hajdúhadházon és a Kótajon lezajlott alkalmakról tudunk beszámolni.

Hajdúhadházon több mint 100 hallgató vett részt, ahol a Biblia egyedülállóságáról és hatásáról hangzott több mint három órás előadás, amit Chernel András főiskolai docens, a gyülekezet lelkipásztora tartott. A hallgatóság az alkalmat követően libazsíros-kenyeres fogadásban is részesült.

A kótaji alkalmon e sorok írója két végzős teológus hallgató kíséretében vett részt. A falu legszélén fekvő imaház kívülről nem mutatott sokat, belül azonban rend és tisztaság várta a tanulni vágyókat. Az este hatos kezdés külön kihívást jelentett az előadók számára, akik mindent megtettek a figyelem fenntartása érdekében. Azt hiszem, a teológus hallgatók nevében is elmondhatom, hogy nagyszerű emberekkel találkoztunk, akik éhezték és szomjazták az Isten beszédét.


Magyarországi szabadegyházi közösségek a legújabb szociológiai kutatásokban

A Kisegyház-kutató Munkacsoport 4. konferenciáját tartotta 2008. február 14-én 14 órától a Pünkösdi Teológiai Főiskolán

A program az alábbi volt:
14.00–14.10 Köszöntő: Paul Gracza (Pünkösdi Teológiai Főiskola, rektor)
14.10–14.30 Szilárdi Réka (valláskutató, SZE BTK Vallástudományi Tanszék): A szociális reprezentáció elmélet alkalmazhatósága a vallástudományban
14.30–14.50 Dr. Máté-Tóth András (tanszékvezető főiskolai tanár, SZE BTK Vallástudományi Tanszék): Vallási közösségek a magyar írott sajtóban
14.50–15.10 Nagy Gábor Dániel (SZE BTK, szociológus ): A vallásosság jellemzői a baptisták és a Jehova tanúi körében
15.45–16.05 Török Péter (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet): Az új vallási mozgalmak definiciójával kapcsolatos problémák

A hallgatóság élénk figyelmét az előadásokat követő hozzászólások is jelezték.

Beszámoló az Állampolgári ismeretek "kettős állampolgárok" számára Konferenciáról

A Pünkösdi Teológiai Főiskolán 2008. április 1-jén az Állampolgári ismeretek tantárgy keretén belül konferenciát szerveztünk.

Előadónk volt Dr. Csepregi András, az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense és Hegyi László, az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságának főtanácsosa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem óraadó tanára.

A résztvevők derékhadát a PTF diákjai tették ki, de volt lelkipásztor is, aki érdeklődött a téma iránt. A tantárgy célja, hogy a hallgatók öntudatos állampolgárként tisztában legyenek alapvető jogaikkal és kötelezettségeikkel, ismerjék hazájuk alkotmányát és alkotmányos berendezkedését, valamint értsék, és értelmezzék a politikai történése
ket és folyamatokat. Cél továbbá, hogy olyan ismeretekhez jussanak, amelyek segítségével eligazodnak az őket körülvevő jog- és intézményrendszerben. Teológiai oktatás révén a témaköröket egyházspecifikus vonatkozásokkal kiegészítve tárgyaljuk. E célkitűzéseknek megfelelően alakult az előadások témaválasztása is. Teológiai és politológiai alapvetés után, emberi jogokról és egyházakról szóló törvényekről, valamint egyházfinanszírozási kérdésekről is hallottunk.