Első magyar vallási szemiotikai konferencia PTF-es előadókkal

Csaba Ungvári, 2010. máj. 14. 8:05   [ 2017. szept. 9. 4:10 frissítve ]




A Zsigmond Király Főiskola (Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontja) a Magyar Szemiotikai Társaság és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ megrendezi az első magyar vallásszemiotikai konferenciát.

A konferencia időpontja:

2010. május 28. (péntek)

Helye: Zsigmond Király Főiskola

A tervezett program:

08.00-tól regisztrálás

09.00 Köszöntő

09.15 Előadások kávészünettel

Voigt Vilmos: A vallás mint szemiotikai rendszer

Petőfi S. János: Az Énekek éneke mint kutatási téma

Luft Ulrich: Az állat jelentése az egyiptomi vallásban

Kiss Enikő: Egyiptomi mágikus rítusok kulturantropológiai megközelítésben

Balázs Géza: Vallási szinkretizmus a mai Mianmarban

Bérczi Szaniszló: Vallásos szimbólumok az eurázsiai művészetekben. Egy szentírás-tudományi és szemiotikai kutatómunka tematikai felépítésének bemutatása kommentárokkal

Horváth Katalin: A szó szakralitása - ünnep szavunk szócsaládja tükrében

Aczél Petra: Katolikus kóla. Metafora és irónia a vallás-kampányokban

Máté-Tóth András: Vallásdiskurzus Magyarországon

Murvai Olga: Vallási szimbólumok értéke/értékelése heterogén vallási környezetben

Lázár Imre: A szakrális szemiotika kérdései a bölcsészet határain innen és túl 
Újvári Edit: „Éberen kell figyelnie minden jelre, amit adtál nekünk”. Avagy a vallási szimbólumok eredetének kérdéséhez

 

13.00 Ebéd

14.00 További előadások

Frenyó Zoltán: Szent Ágoston jelelmélete és hermeneutikája

Borbás Gabriella Dóra: Példabeszédek, példázatok, példázatszerű cselekedetek szemiotikája a Bibliában (Amikor Jézus úgy mond el egy példázatot, hogy meg sem szólal…)

Dallos Edina: ’Isten’, ’ikon’, ’ég’. A csuvas tura jelentéséről

Fűzfa Balázs: A kereszt(énység) szemiózisa Arany János Szondi két apródja című balladájában

Hoványi Márton: Egy beavatási rítus szimbolikájáról

Izsák Norbert: Vaskos kifejezések az igehirdetésben (Pázmány Pétertől a mai amerikai kisegyházi trendekig)

Illyés Szabolcs: Vallási tartalmak kódolása az új média eszközrendszereibe (Vallási és politikai jelkészlet egybecsengése az új médiában)

Lőrinczi Tünde: Bibliaértelmezési lehetőségek egy Jehova Tanúi közösségben

Papp Richárd: Az önirónia jelentéstartalmai zsidó és keresztény közösségek életében

Simon Zoltán: Az Alsó-Nyárádmente kultúraközi és vallási kommunikációs megismerése

17.00 kerekasztal beszélgetés, összefoglalás

Mivel örvendetesen sokan jelentkeztek, ezért az előadások időtartama: 15 perc. Az előadások sorrendjének megállapításánál a szervezők megpróbálták összehangolni az egyéni kérések, a témák és a szeniorátus szempontjait.

Az előadások nyelve: magyar.

Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti.

Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF

Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke

Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára


Megközelíthetőség:

Megközelíthetőség

 • HÉV-vel: Batthyány térről Békásmegyer megállóig (napközben 10 percenként)
 • Autóbusszal:
  • Árpád híd (budai hídfő) Szentlélek térről 134-es busz Újmegyeri tér végállomásig
  • Árpád-híd (pesti hídfő) M3 megállótól a 34-es busz Újmegyeri tér végállomásig
  • Rákospalota, Kossuth utca - Újpest központ érintésével - Békásmegyer hévállomásig 204-es járat
 • Autóval: ZSKF (Bálint György u. 20. felőli parkoló):
  • GPS (WGS) koordináták
   • szélességi: 47 36 3.06        : 47.6008513
    hosszúsági: 19 3 48,9         : 19.0635846

Comments