The Kingship in Ancient Israel in the Light of Archaeology - 2014. április 2 – 3.

Csaba Ungvári, 2014. márc. 31. 2:01   [ 2014. márc. 31. 2:04 frissítve ]

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Ókortörténeti tanszéke mindenkit szeretettel vár Wolfgang Zwickel professzor

Johannes Gutenberg Universität Mainz

blokkszemináriumára.

A cím:

The Kingship in Ancient Israel in the Light of Archaeology

A szeminárium időpontja:

2014. április 2 – 3.

A szeminárium helye:

PPKE BTK Sophianum

Budapest, Mikszáth Kálmán tér

2014. április 2. szerda: 8,30-18,00: Csapody Vera terem

2014. április 3. csütörtök: 8,30-12,00: 112-es terem

Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal a Tanszék vezetőjéhez,

Kőszeghy Miklóshoz: koszeghy.miklos@btk.ppke.hu

Történettudomány, Biblia és régészet – kell ennél több?

.

Tematika

Wolfgang Zwickel:

The Kingship in Ancient Israel in the Light of Archaeology

Az óra klasszikus szemináriumi rendben folyik, Zwickel professzor előadásblokkjai mellett a hallgatók rövid, 5-10 perces referátumokat tartanak angol nyelven a megadott témákból, illetve az előzetesen megadott szakirodalom alapján közös munkára készülnek fel. A tematika megvalósítása a rendelkezésre álló időtől, a jelentkezők létszámától és a csoport munkabírásától egyaránt függ.

 1. A tematika áttekintése, kronológia, a királyság kialakulása (Wolfgang Zwickel)

 2. Mi az, hogy király? Közös munka a Mésa-felirat alapján – királyi hivatalnokok az Ószövetségben és az Ószövetség világában.

 3. Fővárosok és szentélyek: helyzetük és jelentőségük – rövid referátumok.

Szakirodalom: szerk.: Stern, E.: The New Encyclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem, 1993 (az 5., kiegészítő kötettel együtt)

 • Jeruzsálem (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 10 perc)

 • Sikem (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 10 perc)

 • Tirca (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 5 perc)

 • Mahanajim (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 4 perc)

 • Penuel (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 2 perc)

 • Samária (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 10 perc)

 • Dan (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 5 perc)

 • Bétel (fekvés, méret, bibliai jelentőség, 10 perc)

 1. Samária és Jezréel

 • Samária feltárása

 • A samáriai elefántcsont faragványok

 • Jezréel feltárása

 1. Helytartói paloták (Wolfgang Zwickel)

 2. A lmlk-pecsétnyomatok (közös munka)

 • http://www.lmlk.com/research/lmlk_corp.htm

 1. A királyi trón

 • Metzger, M.: Der Thron als Manifestation der Herrschermacht in der Ikonographie des Vorderen Orients und im Alten Testament, in: hg. Zwickel, W.: Schöpfung, Thron und Heiligtum, BThS 57, Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 2003, 95-151. (Kőszeghy Miklósnál elérhető)

 1. Királyságra utaló motívumokkal ellátott pecsétnyomatok (közös munka)

 • Keel, O. – Uehlinger, Chr.: Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2. kiadás, 1993 (a többi kiadások is megfelelőek)

 1. A harci szekér (Wolfgang Zwickel)

 2. A Fekete Obeliszk és értelmezése

 • Megiddo (referátum)

 1. Királyság és kultusz, királyság és jog

 • Az Izbet Carta-osztrakon (Wolfgang Zwickel és Kőszeghy Miklós)

 • Referátum: H. Niehr: Rechtsprechung in Israel, SBS 130; Kohlhammer, Stuttgart, 1987, 66-80.

Comments