PTF-es előadók a II. Magyar Vallásszemiotikai Konferencián (Péntek 9.00-18.00-ig)

Csaba Ungvári, 2011. máj. 25. 12:15
A Pünkösdi Teológiai Főiskola oktatói, Dr. Illyés Szabolcs és Izsák Norbert is előadóként lesz a jelen a II. Magyar Vallásszemiotikai Konferencián.


A Zsigmond Király Főiskola (Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontja), a Magyar Szemiotikai Társaság, az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, a Magyar Vallástudományi Társaság megrendezi a II. Magyar Vallásszemiotikai Konferenciát.

A konferencia időpontja: 2011.május 27-én (pénteken) 9-18 óráig.

Helyszín: Zsigmond Király Főiskola, 1039 Budapest, Kelta u. 2.

 

A tervezett program:

09.00-től regisztráció

10.00  Köszöntők

10.20 Kovács Ábrahám: Megnyitó

10.40 Luft Ulrich: Mit jelent a mítosz fogalma?

11.00 Voigt Vilmos: Signum sacrum

11.20 Kávészünet

11.40 Balázs Géza: Buddha szülőhelye mint kultuszhely

12.00 S. Szabó Péter: Prohászka misztikus látásmódjának kulcsa

12.20 Boros István: Esemény mint oikonomiai jel az ókeresztény korban.

12.40 Móser Zoltán: Égi vagy földi szerelem – Kísérlet az Énekek énekének magyarázatához és értelmezéséhez hasonlatok, analógiák segítségével

13.00 Ebéd

14.00 Újvári Edit: Összetett vallási szimbólumok szintaktikai megközelítésben

14.20 Spannraft Marcellina -- Lőrincz Jenő: Az anyaság szemiotikája, különös tekintettel a vallási „kontextusokra”

14.40 Lovász Irén: „Krisztus urunk maga mondta…”Szemiotikai lehetőségek az archaikus népi imádságok kutatásában

15.00 Horváth Katalin: Szimbólum  –  szó  –   szófejtés. Az üd- tő eredetének kérdéséhez

15.20 Kávészünet

15.40 Lőrinczi Tünde: Az adventista hit szerepe a cigány–magyar kapcsolatok alakulására egy erdélyi faluban

16.00 Illyés Szabolcs: Hipermédia-dekódolási gyakorlat. Vallási tartalmak az új média eszközrendszereiben

16.20 Izsák Norbert: Az emerging church nyelve

16.40 Hoványi Márton: Tematikai javaslat egy Bevezetés a vallásszemiotikába című tankönyv tartalomjegyzékéhez

17.00 Bencze Lóránt: Zárszó

alázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára

 

Az előadások nyelve: magyar.

Az előadásokat a Vallástudományi Szemle megjelenteti, ezért azokat az előadás után, vagy legkésőbb 15 napon belül a lap által megadott formában lehet leadni. Az előadások írott terjedelme legfeljebb 30 ezer leütés.

Budapest, 2010. április 22.

 

Bencze Lóránt egyetemi tanár, ZSKF

Voigt Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MSZT elnöke

Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE, az MSZT főtitkára


Comments