Motiváció és pasztorálpszichológia - A PTF oktatójának előadásai

Csaba Ungvári, 2014. nov. 17. 4:03   [ 2014. nov. 17. 4:12 frissítve ]

Izsák Norbert tartott prezentációt a november 14.-én megrendezett Megoldás Üzleti Konferencián. Keynote előadásában a motivációról szólva a PTF adjunktusa elmondta, hogy a legújabb kutatások szerint csökkenhet egy-egy tevékenység hatásfoka, motiváltsága és a benne megnyilvánuló kreativitás, ha pénzt fizetnek érte. Izsák Norbert szerint a pozitív pszichológia egyik felfedezése, hogy a külső jutalmazás helyett arra kell törekedni a munkahelyeken, hogy a munkatársak belső jutalmazásban részesüljenek: lássák munkájuk értékét, társadalmi hasznosságát, és a munkavégzés során minél nagyobb eséllyel kerüljenek “flow-közeli” állapotba. Amelyik cég képes így átalakítani a struktúráját, belső politikáját, az komoly versenyelőnyre tesz szert.

izsaknorbert.hu

Másnap Izsák Norbert a Wesley Szövetség Teológiai Napján tartott előadást a pasztorálpszichológia 21. századi sajátos, magyarországi kihívásairól. A Metodista, a Názáreti és az Üdvhadsereg egyházakból érkezett közönség előtt a PTF oktatója megemlítette, hogy Magyarországon még azokban a kérdésekben sem jutottak dűlőre a protestáns egyházak, amelyek Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már korábban jórészt eldőltek, így Magyarországon sok helyütt nem egyértelmű, mennyiben használhatók fel - ha egyáltalán - a pszichológia felfedezései a lelkigondozásban. Az is kihívást jelent, hogy képes-e Krisztus egyháza a saját lelkigondozására reflektálni, és a gyakorlati problémák, esetek kapcsán folyamatosan alakítani a módszerein. Vita van azon is, hogy kizárólag szakemberekre bízzuk-e a lelkigondozást, vagy - például coaching eszközök alkalmazásával, megosztásával - az egész gyülekezetet bevonjuk egymás terhének ilyetén hordozásába. Izsák Norbert még azt is megemlítette előadásában, hogy az információs nyomás növekedésével a teológiának és a gyakorlati lelkigondozásnak közösen kell új utakat keresni, hogy a hívők egészséges életstratégiákat találjanak a stressz, a szorongás feldolgozására. 

http://izsaknorbert.ptf.hu

http://www.izsaknorbert.hu/