Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet pályázati kiírása

Csaba Ungvári, 2010. jún. 4. 10:55

“Együtt bizonyságot tenni Krisztusról ma”

Pályázati felhívás tudományos dolgozat megírására

Az 1910-ben, Edinburghban rendezett világ missziói konferencia centenáriumának alkalmából a
Károli Gáspár Református Egyetem Közép- és Kelet-európai Missziói Tanulmányi Intézete (KMTI)
pályázatot hirdet tudományos dolgozat megírására.
A pályázat meghirdetésének elsődleges célja a jelenkori keresztyén misszióról való gondolkodás
felmérésének, a meglévő működő vagy éppen kudarcot valló missziói gyakorlatok elemzésének,
(újra) értékelésének, valamint a missziói elmélet és gyakorlat közötti kapcsolat megvizsgálásának és
alakításának ösztönzése.
A fenti tartalmi kereteken belül, a pályázók szabadon választhatják meg kutatási területüket.
A pályázatra jelentkezhet minden olyan a misszió témakörében érdekelt és jártas
keresztyén/keresztény, aki képes egy tudományos dolgozat megírására. A kiírás nem állít korhatárra,
szakmai és felekezeti hovatartozásra vonatkozó korlátokat.
A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 7500 szót.
A pályamunka beadási határideje: 2010. augusztus 31.
A jeligével ellátott pályamunkákat nyomtatott (1 db) és digitális formában (CD) az alábbi címre kérjük
beküldeni: Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet, H-1461 Budapest, P.O. Box 73. A
pályázók, a dolgozat mellé csatolva, zárt borítékban adják meg nevüket és elérhetőségüket (e-mail
és/vagy postai cím).
A beküldött dolgozatokat három, egymástól független, az Intézet által felkért szakértő bírálja a
következő szempontok alapján:
-
A választott téma időszerűsége és kapcsolódása a pályázati felhíváshoz
-
A feldolgozás színvonala, eredetisége
-
A saját nézetek, megfigyelések pontos és logikus megfogalmazása
-
A megfogalmazott gondolatok és javaslatok alkalmazhatósága
-
A témában való jártasság
A pályázat elbírálásában előnyt élveznek az újszerű, gyakorlati vizsgálatokra alapozó, bizonyos
gyülekezeti és/vagy társadalmi rétegekhez közvetlenül kötődő jelenségeket feltáró és ökumenikus
együttműködésre ösztönző feldolgozások. A nyertes pályamunka díja 150 000 HUF. A nyertes
pályamunka, valamint minden arra alkalmasnak tartott pályázati munka, esetleges átdolgozás után,
az Acta Missiologiae szakfolyóiratban kerül publikálásra.
A pályázat eredményének kihirdetésére 2010. október 31.-én, a KMTI honlapján kerül sor. A nyertest
levélben is értesítjük.
Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet
Károli Gáspár Református Egyetem
H-1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. em.
H-1461 Budapest, P.O. Box 73.
Tel.: +36 1 216 20 54 / 113
Fax. + 36 1 216 20 54 / 101
Email: kmti@kre.hu
Comments