Hajléktalan misszió - Hajrá misszió! (Csiffáry Zsuzsanna)

Csaba Ungvári, 2015. máj. 21. 2:26   [ 2015. máj. 21. 2:27 frissítve ]
„Kimászok innen, ha belepusztulok is kimászok innen, figyeld csak meg. Meghal a feleségem. Fél éve vagyok itt, de olyan, mintha 6 lett volna.
A többiek sem rosszabbak nálad, miért kell így beszélned?
Nem rosszabbak, de se becsületük, se lelkiismeretük.
S mire lenne jó a becsület meg a lelkiismeret? Egyiket sem húzhatod föl a lábadra cipő helyett. Se a becsületet, se a lelkiismeretet. Becsületre meg lelkiismeretre csak annak van szüksége, aki gazdag. „  
Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely

Gorkijtól vett idézetemet nem a megbotránkoztatás eszközeként szándékoztam felhasználni. Csupán arra az életérzésre szeretném felhívni a figyelmet, amit azok érezhetnek, akik eljutottak már a totális kétségbeesésig. Akiket a szocializált társadalom nem az egyéni értékei szerint ítél meg, hanem aszerint, hogy milyen csoportba tartoznak. Sokszor gondolkodom mindezek tükrében, hogy más csoportokat felmentünk az ítélet alól . Mint például az időseket tiszteljük, a fogyatékosokat szánjuk és együtt érzünk velük. Mi van a hajléktalanokkal? Úgy gondolom, hogy Isten földi munkásaiként a társadalmi problémák „ezoldalú”  vizsgálata  sem elhanyagolható.  A  hajléktalanokkal szembeni előítéleteket szétoszlatni, nem megerősítenünk kell.  Pontosan ez történt, ugyanis főiskolánk végzős hallgatói – Orosz Fatime, Molnár Gabriella, Győri Krisztina, Chmelik Áron, Orbán Arnold, Boldizsár Béla, Varga Ervin Zsolt-  evangélizáció óra keretein belül Együdné Kéki Piroska a PTF tanára  vezetésével április 30-án részt vett a Magyar Pünkösdi Egyház Hajlék misszió reggeli ételosztásában.  A napról, a gyülekezetről Molnár Gabriellát HÖK elnököt kérdeztem: „Korán indultunk, 5 óra után. Amit tudni kell erről a gyülekezetről, hogy heti rendszerességgel csomagot és ruhát osztanak a hajléktalan emberek számára. A karitatív szervezet a hajlék nélküliek ellátásával, támogatásával foglalkozik. Céljuk, hogy pártfogásukkal a hajléktalanok visszatérhessenek a rendezett, természetes életvitelbe. Ahhoz, hogy mindez működni tudjon, Menich András lelkipásztor vezetésével és egyéb támogatásaival összefogja ezeket az embereket. Feladatunk volt, a reggeli péksütemény osztás amit különböző pékségekből hoztak, és egyéb élelmiszereket is osztottunk. Személyes feladatom az volt hogy az érkezőket várjam és adminisztratív munkával fejlegyezzem a nevüket és a kerületüket ahová tartoznak. Ezen az étel osztáson nem csak hajléktalanok voltak, hanem nagy családosak is. Az egész évfolyamra nagy hatást gyakorolt ez a nap. Akkor és ott nemcsak étel, de jó szó és mosoly után is vágyakoztak ezek a emberek.  Szeretettel osztottuk a péksüteményeket és a saját készítésű muffinokat és igekártyákat. Több betévedő emberrel is beszélgettünk, sőt még minket vendégeltek meg egy kis kolbásszal és zsíros kenyérrel. Mindezek után lehetőségünk volt még, hogy a konyhán segítsünk az ebéd előkészületeiben. A végén kipróbáltuk a gyülekezet zongoráját, amit énekkel kísértünk. A nap egy imával zárult, és rendkívül hálásak voltunk ezért a napért Istennek!” A III. évfolyam e projektje arra ösztönözhet bennünket, hogy akár egy jó szándékú cselekedettel, egy kis lépéssel járuljunk a jobb élet esélyének növelésére azoknak  az embereknek az érdekében, akik látszólag biztos vesztesek. Hiszen minden kis JÓ segítségükre lehet, hogy „kimásszanak” a gödörből. A becsületesség és lelkiismeret a mások általi megbecsülésben kapjon „öltözéket” , s ne csak aszerint érvényesüljön, amit a szociális jólétben élők tudnak felmutatni, ami csupán a látszat. Köszönet  Együdné Kéki Piroskának a végzősöknek, nem utolsó sorban Istennek, aki a legnagyobb szervezője életünknek. Az Ő áldását és indíttatását kérve, hiszünk abban, hogy a hajléktalan misszióból HAJRÁ MISSZIÓ váljék! 

Csiffáry Zsuzsanna

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? 
Jézus így válaszolt: „ A legfőbb ez: Halljad Izráel, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”
Márk 12, 28-31