Bethesdai pasztorálpszichológiai esték - Győri Krisztina tudósítása

Csaba Ungvári, 2013. márc. 20. 15:01

Rövid beszámoló a „Bethesdai Esték” alkalmairól 2. rész 

2013. február 22.

A hónap utolsó péntek estéje. Ez nem jelent mást, minthogy újra találkoztunk a „Bethesdai Esték” összejövetelén, azaz az IHS Alapítvány havi rendszerességgel – kimondottan a különböző segítőszakmákban dolgozó, szolgáló testvérek számára – megrendezett alkalmán.   Sokfelől jöttünk és más-más területeken tevékenykedünk, de azonos célunk és Istenünk szeretete megengedi, hogy közösségben bővítsük ismereteinket, és alázattal megismerjük egymás munkáját. 
A 2013-as év első félévében PTF pasztorálpszichológiai munkacsoportja tart ismertető, bemutató előadássorozatot. 
A második (február végi) összejövetelen dr. Hecker Róbert két részből álló szolgálatának első felét hallgathattuk meg. A hosszú évek alatt kidolgozott, sok tapasztalat alatt csiszolódott látásmódot aligha lehet pár kivetített diában átadni; azonban erre mind az előadó, mind a hallgatóság kísérletet tett. Így hát az autokeirikus szemlélet céljáról volt szó. 
Röviden értelmeztük a jelen embert körülvevő, meghatározó posztmodern lét sajátosságait; ezzel közelebb kerülve azokhoz a lehetőségekhez, amelyek az adott körülményben szolgálhatnak megoldásként. Minden bizonnyal új értelmet nyert a jelenlévők számára az energiahasznosítás fogalma, hiszen ennek segítségével közelíthető meg az autokeirikus lelkigondozás gyakorlata; miszerint cél, hogy a ma jelenlévő energiaelnyelő, személytelen meggyőzés helyett dinamikus, őszinte, energiaközlő kapcsolatokat hozzunk létre.
Ebben a kontextusban értelmezhető számunkra Wilhelm Ostwald elmélete; amely energiaforrásként definiál minden minket körülvevő tényezőt, tárgyat, személyt. Sajátkezű újraértelmezésre van tehát szükség, amely során úgy tekintünk energiaként a másik emberre, mint potenciális lehetőség. Így az Isteni erő, energia transzformátoraként az adott helyzetnek megfelelően közvetíthetjük a szeretetet, amelyet azért tudunk tovább adni, mert Ő előbb szeretett minket.
A téma aktualitását és érdekességét is bizonyítja az előadás után feltett rengeteg kérdés, amelyek szintén közös gondolkodásra, megbeszélésre késztették a résztvevőket. A rugalmas, közvetlen együttlét során ki is csúsztunk az időből, így a következő alkalommal folytatjuk az izgalmas gondolkodást.

Az előadások hanganyaga megtalálható az IHS Alapítvány honlapján. (www.ihs.hu   /Bethesdai Esték)
Mindenkit szeretettel várunk a következő alkalommal, amely a Nagyhét miatt a megszokottól eltérően nem március utolsó péntekén, hanem 2013. április 5-én kerül megrendezésre. 
Comments