Intézményünk az EPTA (Európai Pünkösdi Teológiai Társulás) tagjaként csatlakozik az Európai Pünkösdi Közösség (PEF) menekültválsággal kapcsolatos nyilatkozatához

Csaba Ungvári, 2015. szept. 22. 6:14   [ frissítve: 2015. okt. 28. 7:33, felhasználó: Kornél ARCHIV Nagy ]

A PEF állásfoglalása az európai menekültválság kapcsán

– Az Európai Pünkösdi Közösséget (Pentecostal European Fellowship, PEF) aggodalommal tölti el az Európába áramló menekültek miatt kialakult helyzet, amely politikai, gazdasági, humanitárius és lelki vonatkozásokat is hordoz.


1) A PEF felhívja tagegyházait, hogy követve a jó samaritánus bibliai példáját tanúsítsanak keresztény szeretetet a menekültek irányában. A PEF felhívja a pünkösdi hívőket arra, hogy vegyék figyelembe a jövevények, azaz menekültek iránti pozitív bibliai attitűdöt, amely mind az Ó-, mind az Újszövetségben nyilvánvaló.

2) A PEF imádságra hív ebben a nehéz helyzetben. A megkülönböztetés lelki ajándékára van szükségünk ahhoz, hogy megértsük, mi húzódik meg a most tapasztalható nagyarányú migráció mögött. Gondoskodnunk kell a menekültekről, de azt is tudjuk, hogy hosszú távon milyen nehézségeket hozhat ez a különböző országok számára. A kulturális, vallási, hitbeli és erkölcsi  értékrend különbözősége csak néhány azok közül a kihívások közül, amelyekkel a közeli jövőben szembe kell néznünk.

3) A PEF felhívja a kormányzatok és hatóságokat arra, hogy tanúsítsanak könyörületet és együttérzést azok irányában, akik saját országukban veszélynek vannak kitéve. Hisszük, hogy Isten megáldja azokat a nemzeteket, amelyek segítséget nyújtanak a szükségben levőknek, azonban bölcsen és igazságosan kell cselekedni e segítség nyújtás közben.

„Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1,7)

A menekültválsággal nyitott és szeretettel teljes szívű, segítő kezet nyújtó keresztény hívőkként és gyülekezetekként kell szembe néznünk, de ugyanakkor józanságra is szükség van.

Erő: nem kell félnünk attól, hogy elözönlenek bennünket, mert tudjuk, hogy „nagyobb az, Aki bennünk van, mint aki a világban”.

Szeretet: mindig tárjuk ki ajtónkat azok előtt és nyújtsunk segítő kezet azok felé, akik szükséget szenvednek.

Józanság: gyakoroljuk a megkülönböztetés lelki ajándékát, hogy felismerjük, kik azok, akik valódi szükséget szenvednek, és kik azok, akik nem, mert tudjuk, hogy a menekültek között „farkasok” is rejtőzhetnek. És legfőképpen értsük meg a kialakult helyzet eszkatologikus jelentőségét.


A PEF elindított egy humanitárius segélyprogramot az Európába érkező menekültek megsegítésére. A PEF az európai pünkösdi gyülekezetek, egyházak szervezete, 36 európai ország 53 felekezetének mintegy 3 és fél milliós tagságát képviseli.


Kiadta: PEF Központi Iroda

Brüsszel, Belgium

2015. szeptember 16.

https://docs.google.com/a/ptf.hu/forms/d/1DOE6alkZrJtsr2nI20vIm3XAR89cVDFx38t_l7eoh-M/viewform
Comments