Kezdőlap‎ > ‎Kutatóintézet‎ > ‎

A tudományos élet hírei

"Jézus a mi gyógyítónk"- Szentléleknap a PTF-en

Réka Fortinné Guti, 2017. nov. 25. 0:54   [ 2017. nov. 25. 0:56 frissítve ]


„Jézus a mi gyógyítónk" – a gyógyulás bibliai és orvosi szemmel, történetekkel és a belső gyógyulás kapcsán hallhatsz majd előadásokat
Program:
10:00 - 10:10 – Köszöntés / bevezetés
10:10 - 10:30 – Dicsőítés a főiskolai diákok vezetésével
10:30 - 10:45 – Bizonyságok
10:45 - 11:30 – Belső gyógyulás – Együdné Kéki Piroska
11:30 - 12:00 – Imádkozás
12:00 - 12:45 – Ebéd (a résztvevők a PTF vendégei)
12:45 - 13:00 – Dicsőítés
13:00 - 13:15 – Bizonyságok
13:15 - 14:15 – A gyógyulás bibliai szemszögből – Rozgonyi Botond
14:15-14:45 – Orvosi szemszög és esetek a gyógyulásról – Dr. Marozsán Ibolya
14:45 - 15:15 – Imádkozás

Inspirálódj velünk! Kiváló előadások, dicsőítés és közösség vár Rád. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Magyar Tudomány Ünnepe konferencia

Réka Fortinné Guti, 2017. nov. 6. 1:32   [ 2017. nov. 7. 2:44 frissítve ]

Tudományos konferencia 2017. november 16. 10:00-16:00 
A konferencia témája:
A reformáció katolikus, református és pünkösdi szemmel
Jelentkezés és részletek: ide kattintva
A konferencián való részvétel a PTF nappali tagozatos hallgatói számára kötelező.

Házassággondozók szemináriuma

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner, 2017. okt. 10. 3:11   [ frissítve: 2017. okt. 13. 22:54, felhasználó: Csaba Ungvári ]

Az alkalom témája: 
KERESZTÉNY HÁZASSÁGGONDOZÁS A KÖTŐDÉSI SZÜKSÉGLETEINK FÉNYÉBEN:
AZ ÉRZELMEKRE FÓKUSZÁLÓ TERÁPIA (EFT) ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI PÁROK LELKIGONDOZÁSÁBAN.
Jelentkezés és részletek: ide kattintva
A szemináriumon a való részvétel a PTF nappali tagozatos hallgatói számára kötelező.

Örökhajtós telefon - Megjelent és megvásárolható dr. Tatai István, főiskolánk docensének könyve

Csaba Ungvári, 2017. szept. 1. 4:05   [ 2017. szept. 1. 4:06 frissítve ]

Történetek Istennel Sárbogárdtól Hatvanig
 
„Ez a könyvecske egy csokornyi bizonyságtétel. Továbbadása annak, amit gyermekkoromban szüleimtől hallhattam, és én magam is átélhettem Istennel. A kedves Olvasó némi korrajzot is talál az aprócska leírásokban, érzékelheti a háború utáni ébredés sodró erejét, és átélheti a rendszerváltás körüli idők tavaszváró vágyakozását is. Megerősödhet azon meggyőződésében, hogy Isten ma is Isten: beszél hozzánk és erőteljesen munkálkodik világunkban” – így kezdi a lelkipásztor Szerző történeteit, amelyek magukért beszélnek, magukkal ragadva az Olvasót.
„Amint olvasom dr. Tatai István istenes történeteit – vallja a tudós barát, Telegdi József –, megragadnak az emberi sorsok, sorsfordító mozzanatok, események; életváltoztató döntések sorakoznak egymás után; belső harcok, vívódások tárulnak elém, melyek örömteli felszabadultságban folytatódnak. A régi barátból már-már magam is családtaggá válok, közben részt veszek a pezsgő gyülekezeti életben, sőt elutazom távoli országokba is. Az egész könyv a láthatatlan Isten konkrétumokban megnyilvánuló, kézzelfogható tetteiről tanúskodik. Egy-egy sztori kapcsán hangosan fölnevetek, látva az Úr humorát, aztán beleborzongok a magával sodró elhívás-történetbe, majd szinte kicsordulnak a könnyeim a meghatottságtól – Isten senkinek se marad adósa, különösen annak nem, aki az eke szarvára tette a kezét, és hátra nem tekintve, odaszántan követi őt.”

Egyház és reformáció – Provokatív és egységet kereső kérdések a MEÖT konferenciáján

Csaba Ungvári, 2017. máj. 19. 2:09   [ 2017. máj. 19. 2:11 frissítve ]

Mi is történt valójában 500 évvel ezelőtt? A forráshoz való visszatérés jelentheti azt, hogy megírjuk a mi 95 tételünket? Elcsépelt a megújulás gondolata, vagy valós tartalmat helyezünk mögé? Mit jelent a keresztény egység? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az Október a Reformáció Hónapja Bizottsága által szervezett konferencián előadott többek között Korányi András, Kránitz Mihály és Köntös László is.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) nevében Steinbach József elnök, református püspök köszöntötte a jelenlévőket. Imádságában hangsúlyozta, hogy az Úr az, aki megújítja a szívünket. „A változó világban a megújulás lendületével haladjunk tovább Krisztus útján” – fogalmazott. A MEÖT elnöke elmondta, hogy a a reformáció ötszázadik évében szükséges mindazért hálát adni, ami a reformátorok öröksége, ugyanakkor az emlékév lehetőség arra is, hogy felfedezzük a közös értékeket.

A Reformációi Emlékbizottság támogatásával megvalósított konferencián Hafenscher Károly kiemelte, hogy „minden ami él, az megújulásra vár, így az egyház is. az egyház élő egyház, ami Krisztus által meg tud újulni”. A miniszteri biztos beszédében kitért arra, hogy a reformáció emlékévében „hálaadásként tekintünk vissza, ugyanakkor tudjuk, hogy emellé oda kell hogy kerüljön a bűnbánat szava is. Van mit megbánnunk, de hisszük, hogy a bűnbocsánat itt is érvényes”. Hafenscher Károly az ökumené fontosságát kiemelve elmondta: „A 20. századtól tapasztaljuk, hogy mit jelent, hogy az Isten összetereli a nyáját. Ebben a megbékéltségben tudunk együtt szolgálni, közösen tanúságot tenni”.
A konferencia levezető elnöke Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára volt. Az előadások között közreműködött a Tabulatúra régizene-együttes és az In Medias Brass Quintet.

Reformációk, felekezetek, politikai kultúrák Európában címmel Korányi András vezette be a hallgatóságot a 16. század egyházi és politikai világába. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor-helyettese a 16. századi megosztottságot bemutatva Luther Márton 95 tételének hatására tért ki. „A reformátoroknak nem volt kétséges, hogy nem megosztani, hanem megújítani akarja az egyházat” – fogalmazott az egyetemi tanár. Az egyháztörténész ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyházi szakadások a politikai és hatalmi területen is rögzítésre kerültek. A viszontagságokat követő időben „bár véres küzdelmekkel, de kiformálódott a politikai és egyházi modell” – mondta az előadó, aki a német egységet többek között az egységesített nyelv és a tolerancia alapú társadalmi rend kialakítására vezette vissza.Korányi András nagyívű előadásában kitért a francia, a svájci és az angliai reformáció bemutatására is, valamint a magyar reformáció történetét is vázolta. II. Lajos király idején kemény törvények születtek a protestantizmussal szemben. 1526 után jelentősen megváltozott a helyzet. A három részre szakadt Magyarországon különböző modellek érvényesültek. Az oszmán hatalom alapvetően elnyomó jellegű volt a kereszténység minden formájával szemben. Az osztrák uralkodók alá tartozó területeken folyamatosan érvényesült a protestantizmus elleni fellépés, míg az erdélyi fejedelemségben a különböző felekezetek között a vallási viszonyok toleráns rendezését hajtották végre. Ennek előremutató döntése a vallásszabadságot biztosító tordai országgyűlés volt.

Kránitz Mihály előadását az egység és ökumené gondolata és az amellett való elkötelezettség határozta meg. Törekvés az egyetlen egyház felé címmel tartott előadásában az ökumenikus egység felé terelte a reformáció emlékévében történő gondolkodást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja. Luther 95 tételének hatásával kapcsolatban a ma 95 tételének kérdését vetette fel Kránitz. A keresztény egység gondolatához a dékán elmonta, hogy teológiailag és szociológiailag az egyház jelentése eltérő.
„Teológiailag az egyház a Krisztus vére által megváltott közösség” – fogalmazott, ugyanakkor az egyház szociológiailag „a Krisztusban hívők csoportjait jelenti”. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet felismerni Krisztus igazi egyházát, Kránitz Mihály elmondta, hogy már az apostoli korban is felmerült ez a kérdés, melynek legrövidebb válasza az egy, szent, katolikus és apostoli jelzőkben fogalmazható meg. „Ha valamelyik hiányzik e jegyek közül, akkor nem beszélhetünk Krisztus egyházáról” – mondta a dékán, aki hangsúlyozta, hogy meglátása szerint „a megosztottság ellene megy Krisztus akaratának”. A reformáció emlékévével kapcsolatban az előadó kiemelte, hogy jó lenne, ha az ünnep azt is szolgálná, hogy tisztázzuk a fogalmainkat és egyeztessük nézeteinket.

Mit kezdjünk ma a Reformációval? címmel Köntös László a reformáció üzenetének és örökségének mai jelentősége kérdéskörében tartott előadást. A Magyarországi Református Egyház főjegyzője kiemelte, hogy az évforduló kihívást jelent a jelennek: „Nem történelmi eseményről beszélünk, hanem a közösségről, aki emlékezik”.
Az előadásból kiderült, hogy nem csak az emlékezet, hanem az emlékezők identitásának meghatározása is problematikus, hiszen olyan korban kell mindezt megtennünk, amikor a vallási megosztottság mellett társadalmi szinten is szembe kell néznünk önmagunkkal.
„Kihívás, hogy megfogalmazzuk, hogy mi a reformáció mai üzenete. Milyen üzenettel lehet a nagyvilág elé állni?” – tette fel a kérdést a református főjegyző, aki hangsúlyozta, hogy nem a törésvonalak mentén kell erre a választ keresni, hanem olyan megszólalásban, ami a nem vallásos társadalmi többség számára is jelentéssel bír. A megújulás gondolatával kapcsolatban Köntös László figyelmeztetett, hogy a protestáns felekezetek e fogalmat könnyen és sokszor könnyelműen használják, így többször is üressé vált már. „A reformáció úgy lehet megújulás, hogy egyben azt is jelenti, visszatérünk az eredethez. Mai üzenete is az, hogy vissza a Bibliához” – mondta.

Ungvári Csaba Hit és hatalom „...a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” címmel tartott előadást. A Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese az öt sola reformátori gondolatán keresztül mutatta be a pápai primátus megkérdőjelezését és felbomlását. A reformáció előzményeivel kapcsolatban Ungvári Csaba elmondta, hogy „az egyházban felismerték a reform szükségességét, de a hatalom kioltotta a korábbi törekvéseket”.
A solák elvével kapcsolatban az előadó hangsúlyozta, hogy Luther Márton állításai az egyház tekintélyét megkérdőjelező állásfoglalások, mely a hagyománnyal szemben az eredetet, azaz Krisztust és a Szentírást helyezte a középpontba. „Luther szerint a legfőbb tekintély nem a pápáé, hanem a Szentírásé” – fogalmazott. A mai teológiai közeledéssel kapcsolatban a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese elmondta, hogy a protestáns katolikus közeledés kimagasló jele A szembenállástól a közösségig című párbeszéd-dokumentum, ami jelzi, hogy a 21. század felekezetei készek a megegyező forrás melletti közös gondolkodásra.

Az 1848: XX. törvénycikk jelentősége címmel Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektor-helyettesének előadása egy törvényen keresztül mutatott rá a felekezeti egyenlőség gondolatára. Bereczki Lajos nem tudott a konferencián részt venni, így előadását Háló Gyula, a Baptista egyház kommunikációs igazgatója olvasta fel.
A rektor-helyettes előadásában a törvénnyel kapcsolatban kiemelte, hogy „ebben megszűnt a római katolikus egyház államvallási státusza, azaz lehetőség nyílt arra, hogy ugyanolyan jogok mellett gyakorolhatja minden bevett vallásfelekezetek vallását, oktatását”. A törvény történelmi hátterével kapcsolatban Bereczki a társadalmi igényeknek való megfelelést jelölte meg. A törvény végrehajtásával kapcsolatban a rektor-helyettes előadásában kitért arra, hogy a végrehajtás azért maradt el, mert a szabadságharc új politikai prioritásokat jelölt ki, amiben az egyházpolitikai kérdések perifériára szorultak. Bereczki Lajos előadásának végén Kossuth Lajos 1851. november 12-én Birminghamben tartott beszédéből idézett: „Amint tudják, protestáns vagyok, de nemcsak születésemtől és neveltetésemnél fogva, hanem meggyőződéses protestáns. És most mégis kijelentem, hogy egyforma lelkesedéssel harcolnék azért, hogy katolikusok és protestánsok egyaránt vallásszabadságot nyerjenek, és hogy minden ember szabadon gyakorolhassa vallását. Az a véleményem, hogy az egyház ne avatkozzon be a politikába, és az állam se avatkozzon be a vallásügybe. Ez az én hitvallásom.”
A metodista bibliaértelmezés a reformáció tükrében és a mai ökumenikus összefüggésben címmel Csernák István John Wesley és Charles Wesley teológiai gondolkodásával ismertette meg a jelenlévőket.
A kortörténeti bevezetést követően a Magyarországi Metodista Egyház volt szuperintendense elmondta, hogy a reformációban a Biblia újra a keresztény hit és az élet egyedüli zsinórmértékévé vált.
Az anglikán egyházon belüli metodista ébredés 200 évvel a reformáció után továbbvitte ezt a gondolkodást.
Csernák István ismertette John Wesley hermeneutikájának négy alapgondolatát, a Biblia, tradíció, tapasztalat és értelem kérdését. A mai ökumenikus bibliaértelmezés és az egyházak közötti szeretetközösség erősítésével kapcsolatban John Wesley gondolatiságát idézve a volt szuperintendens hangsúlyozta: „a keresztény hit több mint hitvallás, amit magunkévá teszünk. Ez a gondolkodás ma is tanít a Krisztusi hit követésére”.
A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a reformáció múltjáról, jelenéről és jövőjéről is elinduljon a közös gondolkodás.
Az előadásokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a későbbiekben teljes terjedelmükben publikálni fogja a www.meot.hu honlapon.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Forrás: http://evangelikus.hu/egyhaz-reformacio-meot-2017

A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága a Pünkösdi Teológiai Főiskolán

Csaba Ungvári, 2017. máj. 19. 0:30   [ 2017. máj. 19. 0:31 frissítve ]

Közel másfél évtizede döntött úgy a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága, hogy a szerkesztési munkát kibővítve igyekszik eleven kapcsolatba kerülni mindazokkal, akik rendszeres olvasói az egyik legrégebbi magyarországi theologia folyóiratnak. Ennek során, amint arról az egyházi sajtóorgánumok rendszeresen beszámoltak a szerkesztői feladatokat végző ökumenikus közösség ellátogatott a határon inneni és határainkon túli egyházi központokba, theologiai fakultásokra, lelkészi közösségekbe, gyülekezetekbe. Fontos, kölcsönös gazdagodást jelentő találkozásokra került sor. Új olvasók, és új szerzők tűntek fel, új észrevételekkel, szempontokkal gyarapodtak a szerkesztők.

A hazai intézménylátogatás során május 11-én a szerkesztőbizottság a budapesti Pünkösdi Teológiai Főiskolára látogatott. A gondosan előkészített program során elsőként az intézmény tanáraival és hallgatóival találkoztak a vendégek, akiket úgyis, mint a szerkesztőbizottság tagja Ungvári Csaba rektor-helyettes köszöntött.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa küldetéséről és működéséről Dr. Fischl Vilmos főtitkár adott tájékoztatást. Külön szólt az Ökumenikus Tanács bizottságaiban folyó munkáról, a Theologiai Szemle megjelentetésének és kiadásának hátteréről.
A Theologiai Szemle történetének és közelmúltbeli szolgálatának állomásairól adott áttekintést Kádár Zsolt a szerkesztőbizottság elnöke. Elmondta, hogy az egyes egyháztörténeti korszakokban miképpen adta tovább ez a folyóirat a theologia tudományának legfrissebb felismerésit, tájékoztatva, tanítva, inspirálva lelkészeket, tudósokat, híveket, mindazokat, akik számára sokszor szinte az egyetlen elérhető tudományos tárházat jelentették a megjelenő lapszámok. Utalt arra, hogy a szerkesztő bizottság az elmúlt időszakban élve a lehetőséggel olyan fórumokat, konferenciákat is szervez az Ökumenikus Tanács égisze alatt, mely konferenciákon elhangzó előadások képezik a majdan megjelenő lapszámok törzsanyagát.
A szerkesztőbizottság jelenlévő tagjai Háló Gyula baptista lelkész, Kalota József ortodox vikárius, Kodácsy Tamás református lelkész, a Szemléhez fűződő személyes élményeiket is megosztva a hallgatósággal szóltak a lap tudományos értékeiről, a kutatói munkában való kitűnő hasznosíthatóságáról, a theologiai sokoldalúságról, az ökumenicitásról, a szemle jellegből fakadó tájékoztatás igényességéről és változatosságáról.
A Pünkösdi Teológiai Főiskola tanárai, élükön Ungvári Csaba rektor-helyettessel ismertették a főiskola történetét, hivatását, a szakirányú képzések tartalmi vonatkozásait, a hallgatói összetételt, az eredményeket, kihívásokat és megtapasztalt áldásokat. Ez az intézmény, mint mondták a biblikus theologia elmélyült művelése során az Isten és ember viszonyának nagy titkát tudományos igényességgel, a Szentlélek segítségével őszinte szeretetközösségben igyekszik megismerni és megismertetni. A lelkészképzés mellett az intézményben hitoktatói, pasztorálpszichológiai, vezető képzési tanítási egységekben folyik magas színvonalú, nemzetközileg is elismert közös munka, melyben meghatározó szerepet kap a sokszor hiányolt, ám elhagyhatatlan sokszintű és témájú párbeszéd.
A Theologiai Szemléről való élénk párbeszéddel folytatódott a szerkesztők és tanárok eszmecseréje, melyet a szerkesztőbizottság tagjainak munkaértekezlete követett. Itt Bóna Zoltán főszerkesztő ismertette a reformáció 500 évében kiadásra kerülő, három nyelven megjelenő lapszám szerkesztésével kapcsolatos teendőket. A tervek szerint ezzel a lappal indulnak majd reformációs zarándokútra a szerkesztők októberben, hogy egész Wittenbergig vigyék Komáromon, Pozsonyon, Prágán, Bécsen, Drezdán keresztül a mai magyar theologusok tudományát, látását, kutatási eredményeit egy összetett folyamatról, Krisztus földi népe történetének, hitének, cselekedetének mindmáig ható és megelevenítő lelki impulzusáról: a reformációról.
Dr. Kádár Zsolt
Theologiai Szemle Szerkesztőbizottság elnöke

Tom Foley angol nyelvű szeminárium a tanítványságról

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner, 2017. márc. 16. 7:01   [ frissítve: 2017. márc. 16. 11:06, felhasználó: Csaba Ungvári ]

Kedves Hallgatóink! Szeretettel várunk a március 31-én a PTF-en tartandó Disciple making (a historical and biblical survey for fulfilling our calling) szemináriumra, melynek előadója Tom Foley, aki amerikában a Christian Educators Outreach szervezet egyik igazgatója. 

A program: 

09:00 - Session 1 - The Problem Stated: Recognizing the Lack of Proper Discipleship
10:00 - Session 2 - Secularization and an Unfortunate Translation: The Impact of History and What May be Learned: From the Desert Fathers to C. S. Lewis
11:00 - Session 3 - The Historical and Pedagogical Context of the Disciple Making of Jesus: The Impact of Socratic Questioning in Hillel's Rabbinic Judaism
12:00 - Session 4 - Questions as a Key to the Disciple Making of Jesus
13:00 - Lunch
14:00 - Session 5 - Considering the Personal Discipleship of the Disciple Maker
15:00 - Session 6 - The Congregation Based Disciple Making Model: The Pulpit-Table Tandem
16:00 - Session 7 - Optional - Final Questions
16:45 - Dismissal

Dr.Krasznay Mónika vendégelőadóként a kolozsvári Tudományegyetemen

Csilla Archív Juhász, 2017. febr. 21. 23:14


Dr. Krasznay Mónikát, aki 2016.őszétől teológus oktatónk a pasztorálpszichológiai képzéseken, meghívták vendég előadónak
 a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Alkalmazott Teológiai Mesterképzés - pasztorálpszichológia szakára. A PTF-en is választott tárgyként meghirdetett „Tudatos és tudattalan lehetőségek” című kurzusra kérték fel, melyben több más mellett a következő kérdéseket feszegeti: „Napjaink fogyasztói társadalmának, spirituális éhségét, és teljesítmény-orientáltságát alapvetően kétféle módon lehet és kell megtalálni/megszólítani – csak nem mindegy, hogy kiknek:

-       hogyan nyerjen nyugalmat, lelki békét?

-      hogyan tudja teljesítményét fokozni, élete minden területének irányítását minél hatékonyabban saját elképzelésének megfelelően megvalósítani, kézben tartani.”

UNESCO - Humánökológiai Szakkollégium felhívása

Csaba Ungvári, 2017. febr. 2. 12:12   [ 2017. febr. 2. 12:14 frissítve ]


Magyar Tudomány Ünnepe

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner, 2016. nov. 9. 5:26   [ 2016. nov. 9. 5:32 frissítve ]

KONFERENCIA MEGHÍVÓ

a Pünkösdi spiritualitás témájában

- 2016. november 17. -


09:00 - Regisztráció >>

10:00 - Megnyitó dicséret

10:05 - Rektori köszöntő, a konferencia megnyitása - Paul Gracza és Ungvári Csaba


1. rész

10:20 - 1. előadás: A spiritualitás kutatás és bemutatása (Ulrik Josefsson)

11:20 - Kérdések és kávészünet

11:40 - 2. előadás: A korai pünkösdi mozgalom spiritualitása - Tanítás (ortodoxia) és hitgyakorlat (ortopraxis) (Ulrik Josefsson)

12:20 - Kérdések és hozzászólások

12:40 - 3. előadás: A pünkösdi-karizmatikus spiritualitás, ill. a lelki élmény és a Krisztusban maradás kapcsolata (Kovács Endre)

13:20 - Kérdések és hozzászólások

13:30 - Ebéd


2. rész

14:20 - A korai pünkösdi mozgalom spiritualitása - Jellemző attitűdök (Ortopátia)  (Ulrik Josefsson)

15:00 - Kérdések és hozzászólások

15:30 - A konferencia zárása


a részvétel regisztrációhoz kötött>>>


1-10 of 68