TörténelemKezdetek

1991 októberében az Evangéliumi Pünkösdi Közösség főiskolát indított abból a célból, hogy pünkösdi környezetben neveljen és képezzen fiatalokat az Úrnak való szolgálatra. Az EPK Bibliai Főiskolájának első évfolyama a délnyugat-magyarországi Kadarkút nevű községben indult. A következő évben a főiskola Budapestre költözött. 1992 és 1997 között az Evangéliumi Pünkösdi Közösség központi épületében tartotta óráit. A kezdeti időkben nagy segítséget jelentett, hogy az ICI Alapítvány - Nemzetközi Levelező Intézet hozzájárult tananyaga ingyenes használatához.

Új épület

A Bibliai Főiskola 1997 decemberében költözött egy XVIII. kerületi esztétikusan felújított épületbe, s jelenleg is ez a főiskola székhelye. Ez az épületkomplexum ad otthont az irodáknak, a tantermeknek, a könyvtárnak, a konyhának, az étkezőnek, az imateremnek, valamint a férfi és női kollégiumi szobáknak.
1997 és 1999 között erőfeszítéseket tettünk a főiskola tananyagának korszerűsítésére és a képzés tudományos színvonalának emelésére. Az intézmény 1999 óta a Pünkösdi Teológiai Főiskola nevet viseli.
Az új évezred beköszöntével némileg új irányt kapott a főiskola fejlődése. Bár továbbra is igyekezett megtartani és továbbvinni az elért tudományos eredményeket, mely főként a tanárok képzésében, és a tananyag továbbfejlesztésében nyilvánult meg, fő hangsúlyt a hallgatók szolgálatba való bevonása kapott. Sorra alakultak a különböző missziócsoportok, melyek egyrészt körülöttünk levő valós szűkségeket céloztak meg, úgymint hajléktalanok, rabok, vakok, kórházak és egyebek, másrészt kiváló alkalmat nyújtottak a hallgatóknak, hogy az órákon elsajátított elméleti tudást gyakorlatban tegyék ténylegesen személyiségük részévé. Sikerült így elérni, hogy a diplomázott hallgatók 70 %-a különféle szolgálati területeken munkálkodik országszerte.
A 2002-es évtől kezdődően ugrásszerűen megnőtt az igény a PTF levelező tagozatú képzése iránt. Bár a fokozott megterhelés igen nagy kihívás elé állította a főiskolát, annak sikerült megfelelni.
2003 őszén a PTF-en bevezetésre került a kreditalapú képzés, mely egyrészt rugalmasabbá teszi a tanulmányokat, másrészt könnyebb átjárhatóságot biztosít különböző tanintézmények között.
2015 nyarán a Tanulmányi Osztály a megszokott helyéről a szomszéd, de nagyobb terembe költözött, ahol egy gyönyörűen felújított környezetben dolgozhatnak az adminisztratív munkatársak és intézhetik ügyeiket a hallgatók. Az új iroda nagysága lehetővé tette, hogy a gazdasági vezető külön helyiségben zavartalanul végezhesse munkáját.

Oktatás

2006-ban az Európai Unió felsőoktatási stratégiájának adaptálásaként jelentős változások álltak be a magyar felsőoktatási törvényben is. Ennek következtében a PTF mélyreható változásokon ment át, amelyek növelik az oktatási tevékenységének és szolgálatának hatékonyságát. Az alapképzés keretében a hallgatók három év alatt szerzik meg a képzés akadémiai részét. A képzés maga sokkal gyakorlatorientáltabb lett – a hallgatók szolgálata immár beleszámít a képzési keretbe, és az előírt kreditszámba. A három éves tantermi oktatás után a hallgatók 2+5 hónapos legáción vesznek részt, ami teljes idejű gyülekezeti vagy egyéb missziós szervezetnél végzett szolgálatot jelent. Ezzel a három év alatt megszerzett teológus végzettségüket lelkészi képesítéssel egészítik ki. Kemény munka eredményeként a kurzusok még hatékonyabbak lettek a 21. századi keresztény munkások felkészítésére. 
2007-ben jelentős fejlesztésként elindítottuk a Hallgatói Információs Rendszert, ami a teljes körű hallgatói ügyintézést is elektronikus formában teszi lehetővé.
2008-ban a PTF újabb 8 éves időtartamra kapott államilag elismert, akkreditált minősítést. 
2009-ben szakirányú továbbképzési szakokkal bővítettük az intézmény képzési spektrumát, és elindította az Online Bibliaiskolát, ami professzionális távoktatási programként segíti a kereszténység iránt érdeklődők képzését illetve a gyülekezetek lelkimunkásképzését. Ugyanettől az évtől a PTF saját teológiai lapjaként szerkeszti a Pünkösd.ma magazint, illetve távoktatási programot indított útjára a főiskolai képzések segítésére. 
2012-ben a PTF Teológia MA-képzés indítására vonatkozó beadványát a MAB plénuma támogatta, így 2012 szeptemberében elindult az első MA évfolyam. A képzés feltételeinek megteremtése érdekében számos új oktatóval bővült a tanári kar.
2012-ben az OH bejegyezte a PTF egyéves szakirányú továbbképzését, amely Evangelikál lelkipásztor végzettséget nyújt.
2012-ben megalapítottuk kutatóintézetünket a PTF-en folyó kutatási tevékenységek összehangolására, hatékonyabbá tételére, szervezeti integrálására.
2014-ben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vizsgálatai eredményeképpen 2019. december 31-ig meghosszabbította intézményünk akkreditált minősítését.
2015-ben elindítottuk a "Keresztény szemléletű coaching és vezetés" szakirányú továbbképzési szakot.