Szervezet

A Pünkösdi Teológiai Főiskola egykarú intézmény, amely saját ingatlanjában folytatja képzési, kutatási, publikációs és az ezekkel összefüggő egyházi szolgáltató tevékenységét, valamint diákszállást is működtet. A szervezeti organogram átláthatóan szemlélteti a struktúrát, a szervezeti egységek egymással való kapcsolatát és az azokon belüli vezetői és képviseleti felelősséget, valamint a konzultatív részvételt is.


A főiskola testületei

  1. Főiskolai Szenátus
  2. Főiskolai Vezetőség
  3. Önkormányzati jogú testületek
    1. Hallgatói Önkormányzat
    2. Tudományos Diákköri Tanács

A Szervezeti egységek

1.     Oktatási és kutatási szervezeti egységek

1.     Kutatóintézet

2.     Tanári Kar

3.     Tanszékek

·       Gyakorlati teológiai tanszék

·       Pasztorálpszichológiai tanszék

·       Rendszeres teológiai és egyháztörténeti tanszék

·       Szentírástudományi tanszék

2.     Szolgáltató szervezeti egységek

1.     Gondnokság

2.     Kollégium

3.     Könyvtár


3.     Funkcionális szervezeti egységek

1.     Főiskolai titkárság (az alábbi szervezeti egységeket integrálva)

§  Gazdasági Igazgatóság

§  Rektori Titkárság

§  Tanulmányi Osztály


4.     Önkormányzati jogú szervezeti egységek

1.     Hallgatói Önkormányzat (HÖK)

2.     Tudományos Diákköri Tanács


5.     Bizottságok

1.     Kreditátviteli bizottság

2.     Minőségbiztosítási Bizottság

3.     Felvételi Bizottság

4.     Záróvizsga-bizottság

5.     Fegyelmi Bizottság


A szervezeti egységek feladatát és működési rendjét az SZMSZ tartalmazza.