Hitvallás

• Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett; Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.
• Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban, és a Szentlélekben.
• Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, csodatételeiben; mások helyett történet váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában, mennybemenetelében; hisszük, hogy most az Atya jobbján van, ahonnan visszajön hatalommal és dicsőséggel.
• Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentlélek végez.
• Hiszünk a vízkeresztségben, melyet az újjászületett személy hitvallása alapján - a Szentírás szerint - alámerítéssel végzünk.
• Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok Cselekedetei 2:4 szerint, valamint hiszünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében.
• Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen.
• Hiszünk az igazak, és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak az örök életre, a kegyelmet visszautasítók pedig az ítéletre támadnak fel.
• Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.
• Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell.

(A 16. Pünkösdi világkonferencián, Oslóban, 1992 szeptemberében elfogadott egyetemes pünkösdi hitvallás.)

MPE (EPK) elfogadott hitvallása (2008)