Kezdőlap‎ > ‎Minőségbiztosítás‎ > ‎

Minőségbiztosítási bizottság

Minőségbiztosítási megbízott: Verner Ágnes

A minőségbiztosítási szabályzat bevezetése:


"A Főiskola minőségbiztosítási és minőséghitelesítési rendszerének fejlesztésével biztosítja, hogy az intézmény a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére. 
A törvény előírásai alapján a Főiskola olyan bizottságot szervez és működtet, amely évente rendszeresen értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatási és kutatási tevékenység eredményeit. A bizottság a Főiskolai Szenátus javaslattevő testülete, melynek elnökét a Főiskolai Szenátus jóváhagyásával – a vezető oktatók köréből – a rektor bízza meg. A bizottság további tagjai közül egyet a tanszékek (a kinevezett oktatók köréből) delegálnak, egyet a HÖK delegál.
Minőségen a felhasználóknak (érdekelteknek) való megfelelőséget értjük. Felhasználóknak egyrészt a hallgatókat, másrészt az egyházat és a társadalmat tekintjük. Az egyház, ill. a társadalom az elvárásait konkrétan az egyházi közösségeken és intézményeken keresztül, valamint a gazdaságon, a kormányzaton, az állami és a civil szféra egyéb szervezetein, továbbá az alkotmányos berendezkedés különféle intézményein keresztül közvetíti felénk.
Fő célunk olyan szakemberek képzése, akik meg tudnak felelni a tudáson alapuló gazdaság, társadalom követelményeinek, képesek tudásuk folyamatos megújítására, valamint a megszerzett ismeretek átadására és gyakorlati alkalmazására.
A minőségbiztosítás kiterjed az oktatásra, a kutatásra, az infrastrukturális feltételekre, valamint az intézményi menedzsment (vezetés, adminisztráció, információáramlás) hatékonyságára. E tényezők harmóniája biztosíthatja képzésünk optimális hatékonyságát."