Kezdőlap‎ > ‎

Minőségbiztosítás

Küldetésnyilatkozat

Küldetés

1. A főiskola küldetése, hogy a Szentírásra alapozott, keresztény felsőfokú képzést adjon pünkösdi környezetben, és felkészítse a hallgatókat Isten, az egyház és a világ szolgálatára.

2. A főiskola küldetése elsősorban olyan keresztény szakemberek – teológusok, lelkipásztorok, lelkipásztori munkatársak – nevelése, akik a Szentírásról és a pásztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismeretek által, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való gyakorlati részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel.

Jövőkép

Intézményünk jövőképe a hitelesség (erkölcsi és teológiai), teljesítmény (mérhető és prezentálható oktatási és kutatási eredmények), odaszánás (elmélyedés a tanulásban és a kutatásban, lelkesedés a keresztény küldetés megvalósításában) és befolyásgyakorlás (társadalmi szinten a keresztény értékrend, egyházi szinten a biblikusan megalapozott hit felmutatása) kulcsszavak köré épül.

Stratégia

A hitelesség az oktatók tiszta teológiai látásból fakadó tanításában kerül közvetítésre és követésre méltó, erkölcsös életviteléből fakadó példaadásban lesz láthatóvá. Kibocsátott hallgatóink szolgálati sikere az erkölcsös jellemből fakadó keresztény életvitelre épül.
A teljesítmény a pontos, bemutatható és elszámoltatható munkavégzéssel valósul meg mind a tanításban, mind a tanulásban.
Az odaszánás a Krisztus-követésből fakadó önmegtagadásra és a pünkösdi mozgalom küldetéséből származó erővel teljes bizonyságtételre alapul. Ennek látható jele a tanulásban és kutatásban való elmélyedés és a krisztusi küldetés megvalósulása iránti olthatatlan vágy. 
A befolyásgyakorlás össztársadalmi szinten a keresztény értékrend aktuális megjelenítési lehetőségeinek és módjainak feltárása, egyházi szinten pedig a Szentírásra alapozott hitvallás és gyülekezeti gyakorlat képviselete és meghirdetése által valósul meg.