Kezdőlap‎ > ‎Képzések‎ > ‎Szakmai tréning‎ > ‎

Pasztorálpszichológiai szakmai napok2018. szeptember 22. szombat

Esetmegbeszélés – legmélyebb vágyaink és céljaink aspektusából 

 A felszínen megjelenő vágyaink mögött mélyebb vágyak és célok rejtőznek. Vágyat ébresztenek bennünk az után a néhány után, amelyből a többi fakadt. A vágyak egyik legmélyebbje, minden többi gyökere a boldogság és elégedettség vágya. Egyik nem ugyanaz, mint a másik, de édestestvérek.

A szakmai napon az életből, a résztvevők szakmai gyakorlatából, tapasztalataiból megismert és az általuk demonstrált eseteket dolgozzuk fel. Arra kísérelünk meg ráérezni majd megértetni, hogy a segítők és a kliensek felszínen kibontakozó vágyai, céljai mögött milyen mélyebb vágyak, célok húzódnak meg. Tovább hogy hogyan lehet a kettőjük céljait összehangolni ahhoz, hogy az „eset” konstruktívabban kezelhetővé válhasson, hogyan válhatnak feleslegessé kerülőutak, látszatmegoldások.

A mélyebb vágyakat, a vágyak kútfőjét a pasztorálpszichológia önértelmezésének megfelelően a szétválaszthatatlan de megkülönböztetendő lélektani és spirituális vonatkozásban keressük és tárgyaljuk.

Kis- és nagycsoportban feldolgozva az esteket keresünk alternatívákat az esetkezeléshez. Ehhez megosztjuk egymással személyesen reflektált és operacionalizált elméleti ismereteinket. A résztvevők személyiségspecifikus (személyiségének megfelelő) megoldásai megtalálásához önismereti és szupervíziós tájékozódás ad segítséget, hogy vágyaink vágya jobban teljesülhessen…

A szakmai napot vezeti: Dr. Krasznay Mónika09:45-10:00 Érkezés, regisztráció

10:00-12:00 Elméleti és gyakorlati kis- és nagycsoportos munka

12:00-13:00 Ebédszünet (Ideje rugalmasan alakítható.)

13:00-16:00 Elméleti és gyakorlati kis- és nagycsoportos munka, záró kör

16:00 Hazautazás

Helyszín: PTF, Budapest, Gyömrői út 89.

Jelentkezési és fizetési határidő: szeptember 18.

A jelentkezés a részvételi díj utalásával/befizetésével válik érvényessé.

Részvételi díj: 5500 Ft/ fő, amelyet előzetesen a PTF bankszámlájára (Kedvezményezett: Pünkösdi Teológiai Főiskola, számlaszám: K&H Bank 10401921-00026624-00000002) kérünk utalni, közleményben „Szakmai nap - Adomány” feltüntetésével.

A részvételi díj az étkezés költségeit nem tartalmazza, ebédről a résztvevők önállóan gondoskodnak. A közös étkezést minden résztvevő otthonról hozott élelmével szeretet-vendégség jelleggel oldjuk meg. Kérünk gondolj tehát a testi táplálékra is! Innivalóról, szalvétáról, evőeszközről a PTF gondoskodik.


2. alkalom

Időpont: 2018. 10. 20.

előadó: Medvegy-Andelic Marija

téma: Hang-mozgás, zene-tánc terápia / elhelyezkedés a világban

„Én-világ” – Szakmai nap a hang-, mozgás-, zene-, és táncterápia témakörében A hangadás és a mozdulatok világa az a leheletnyi tér, ahol kölcsönösség és tartózkodás, töredezettség és identitásképződés, nyugalmatlanság és nyugalom szimbolikusan valósulhat meg. Előfordul, hogy önmagunk felvállalása, viselkedésünk hatásainak megismerése akadályokba ütközik, félreérthetünk helyzeteket, istent, embert egyaránt. Ez nem is csoda, hiszen minden ember másfajta tapasztalatokkal, előélettel rendelkezik. Az azonos nyelvet beszélők is más és más érzelmet, jelentést kapcsolnak az egyes szavakhoz. Az énközlés nehézségei természetszerűleg megsokszorozódnak a különböző nyelvezet, kulturális háttér függvényében. E nehézségek legyőzésétől is függ egyéni boldogságunk, létezésünk a világban, a közösségben való hatékonyabb működésünk, egymás mellett élésünk. A hangzatos szavak helyett egy belső hang, egy mozdulat ösztönös megformálásával eredményesebbek lehetünk abban, hogy kifejezzük, pontosan mit érzünk, mit szeretnénk érzékeltetni, milyen hatások értek bennünket. A kívülről befelé ívelő folyamat a bennünket körülvevő világ hatásai felől az egyéni tapasztalások vizsgálatán át a teremtett létezés rendeltetésének, céljának felfedezésére indít. Eközben kiteljesedett, egészséges önismeret, -tudatosítás, önfogalmazás felé mozgósít. A munka során alkalmazott igeversek, különféle hang-, mozgás-, zene- és táncterápiás módszerek kipróbálása önmagunk, istenképünk, a bennünket körülvevő világ definiálásában, e térben pedig létezésünk, helyzetünk értelmezésében, annak feldolgozásában segítenek. A szakmai napon a mindennapi zajok, ingerdús cselekvések sodrásából helyeinkre érve, abban mozdulva és megállva kitárul a lélek, a résztvevő magába szívja a létezés, az élet egyszerű, tiszta, megajándékozottságból fakadó örömét. A szakmai napot vezeti: Medvegy-Andelic Marija

Program:

09:45-10:00 Érkezés, regisztráció 10:00-12:00 Elméleti és gyakorlati műhelyfoglalkozás – Hang- és mozgásterápia 12:00-13:00 Ebédszünet önellátással 13:00-15:00 Elméleti és gyakorlati műhelyfoglalkozás – Zene- és táncterápia 15:00 Hazautazás Helyszín: PTF, Budapest, Gyömrői út 89. Jelentkezési és fizetési határidő: 2018. október 18. A jelentkezés a részvételi díj utalásával/ helyszínen történő befizetésével válik érvényessé.

Részvételi díj

5500 Ft/ fő, amelyet előzetesen a PTF bankszámlájára (Kedvezményezett: Pünkösdi Teológiai Főiskola, számlaszám: K&H Bank 10401921-00026624-00000002) kérünk utalni, közleményben „Szakmai nap - Adomány” feltüntetésével. A részvételi díj az étkezés költségeit nem tartalmazza, az étkezés öneállátásal az ebédről a résztvevők önállóan gondoskodnak. Innivalóról, szalvétáról, evőeszközről a PTF gondoskodik.3. alkalom

időpont: 2018. 11. 17.

előadó: Együdné Kéki Piroska

téma: Belső gyógyulás

További részletek hamarosan...