Kezdőlap‎ > ‎Képzések‎ > ‎Szakmai tréning‎ > ‎

Pasztorálpszichológiai szakmai napok

A szakmai napok félévente négy alkalommal, a szorgalmi időszak hónapjainak harmadik hétvégéin kerülnek megtartásra.
Részvétel díja: 5500 Ft/alkalom, amely az étkezést is tartalmazza.

JELENTKEZZ MIND A NÉGY SZAKMAI NAPUNKRA! EGY ALKALMAS INGYENES RÉSZVÉTELLEL AJÁNDÉKOZUNK MEG. (A négy tréning ára kedvezményesen 22.000 Ft helyett csak 16.000 Ft, ha azt az első tréning részvételnél előre fizeti a jelentkező.)  

1. alkalom - 2017. szeptember 23.


Dr. Hézser Gábor – Dr. Krasznay Mónika:

BEVONÓDÁS - SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG - TÁVOLSÁGOT TARTÓ KÖZELSÉG

Empátia „empatitisz” helyett a segítő kapcsolatban

„Kevesebbet adni, mint amire a másiknak szüksége van – lopás, többet adni – gyilkosság”

(Ruth Cohn megrendítő intelme örökérvényű.)

A segítés alapja a kapcsolat, ami mindig triádikus: a segítő és a kliens – a segítő önmagához – és a segítőnek a személyes spirituális erőforrásához való kapcsolat.

A segítő kapcsolat komplex pszichodinamikai, szociális, emocionális és kognitív interaktív-kommunikatív folyamat.

Ennek a dinamikus kapcsolatrendszernek teljes feltérképezése lehetetlen, természetes, ha a könnyen olyan diszfunkcionális kapcsolatformába kerülünk professzionálisan is, ami nem kedvez a másik megsegítéséhez.

Mind a „jó kapcsolatra való” túlzott igyekezet, mind az involváció mindenképpen való elkerülésére törekvés, az ilyen elővigyázatosság hátrányos lehet a lelkigondozói, valláspedagógiai, diakóniai kapcsolatra.

A workshop célja: a résztvevők individuálisan közeledjenek az empatikus, távolságot tartó segítő kapcsolat személyiségspecifikus formájához.

A workshop témái, struktúrája:

 • információ az involváció fajtáiról (emocionális, tartalmi, tapasztalati, aktuális élethelyzeti, stb);

 • az individuális, professzionálisan alkalmazott empátia képzetének tudatosítása (személyes antropológiai, spirituális, etikai koncepció),

 • az individuálisan tipikus involváció veszélyeztetettség hátterének feltérképezése (személyes vulnerabilitás);

 • a személyiség-specifikus prevenciót nyújtó erőforrások felismerése és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei (személyes applikáció).

A workshop munkamódszere:

 • a workshop-ra jelentkezők megadott szempontok szerinti egyéni felkészülése - kb 3x 1 óra (a jelentkezés elfogadásának feltétele);

 • a csoport metodikája a folyamatorientáltságot követve a résztvevők konkrét szükségleteihez igazodva forrásorientáltan dolgozik és a fenti témákat dolgozza fel. Ehhez a résztvevők konkrét esetekhez és szituációkhoz kapcsolódó tapasztalatai adják a kiindulási alapot:

 • információ a témához;

 • egyéni-, kiscsoportos és plenáris témafeldolgozások – a szakmai személyiségfejlődés aspektusából,

 • szobros és nonverbális megjelenítések,

 • az individuális elméleti és gyakorlati koncepció kidolgozása a témához (workshop napló).


2. alkalom - 2017. október 21.


Program:

Nyulászi Eszter: "A Bántalmazó, az Áldozat és a Megmentő - a kapcsolati abúzus dinamikája".


A nap menete:

 • Elméleti megalapozás – kb 1 óra

 

 • Tréning gyakorlat:

 • A hármas kapcsolatban megjelenő különböző szerepek és azok kommunikációinak megvizsgálása saját élmányű szerepjátékban.

 • Tudatosítás, és konklúziók megfogalmazása a szerepekből.

 • Pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás gyakorlata számára hasznosítható aspektusok megfogalmazása.

 


Esetmegbeszélő csoport a résztvevők által hozott esetekből, különös tekintettel amai témára.3. alkalom - 2017. november 18.

 

Program:

Dr Riesz Mária: „Szeretet és harag” -  emberi érzelmeink, mit kezdjünk vele magunkban, másokban?

 

A nap menete:

a) Elmélet: a nevezett érzelmek  kialakulásnak, megélésének háttere.

A harag és a szerete arcai.

 

b) A Szeretet és a harag érzésének megértése a Biblia segítségével  – saját élményű bibliodráma játék

 

c) Esetmegbeszélés a részvevők által hozott esetekből, különös tekintettel a mai témára

 

 


 

4. alkalom - 2017. december  02.

 

Program:

Együdné Kéki Piroska:   Életünk krízisei a Bibliában – avagy:

Hogyan meríthetünk saját életünkben és lelkigondozói szolgállatunkban erőt, tapasztalatot, tudást  a Bibliából a krízisek kapcsán?

 

A nap menete:

 • rövid elmélet, krízisek fogalma, fajtási, kialkulása

 • kiscsoportos témafeldolgozás a Bibliában található krízisek segítségével

 

Esetmegbeszélő beszélgetés krízisek témájában.Pasztorálpszichológiai szakmai napok - Jelentkezési lap