Pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozás szakirány

Fejlődés- és személyiséglélektan 1.
Fejlődés- és személyiséglélektan 2.
Fejlődés- és személyiséglélektan 3.
Rendszerszintű társadalomfejlesztés
Művészetterápiai módszertan 1.
Művészetterápiai módszertan 2.
Önismereti hatásmechanizmusok 1.
Önismereti hatásmechanizmusok 2.
Gyülekezeti szociológia
Krízislélektan
Szakmai gyakorlat
Pasztorális szakmai gyakorlat 1.
Pasztorális szakmai gyakorlat 2.
Pasztorális szakmai gyakorlat 3.
Pasztorális szakmai gyakorlat 4.


Azokat a keresztényeket várjuk, akik készek őszintén szembenézni azokkal a lelki bajokkal, amelyek korlátozzák az egyén és a társadalom kiteljesedését.
Azoknak ajánljuk, akiknek meggyőződésük az, hogy a Biblia örökérvényű igazságai inspirálják a korszerű lelkigondozást is.

http://felveteli.ptf.hu/ma-kepzes/ma---mintatanterv