Hitoktató BA képzés - specializáció

Cél

A gyülekezetekben jelenlévő ill. a közoktatásban elérendő gyermek és ifjúsági korosztály tanítására alkalmas teológusok képzése, akik egyben alkalmasak a Hit- és erkölcstan iskolai rendszerű oktatására is.

Tantervi specialitás

A BA hitoktató specializáció mintatantervének szakosító tantárgyaiként a hitoktató szakirányú továbbképzési szak első két félévének a tantárgyai kerülnek oktatásra. Amennyiben a hallgató hitoktató másoddiplomás képzésben is részt kíván venni, úgy erre az intézményen belül a BA diploma megszerzését követően lehetősége nyílik. A hitoktató szakirányú továbbképzés során a BA-szakon elvégzett tárgyak beszámításra kerülnek.

FELVÉTELI specializáció

  • nincs pluszkövetelmény
  • indítás minimum 8 fő jelentkezése esetén
https://sites.google.com/a/ptf.hu/ptf-felveteli-uegyintezes/ba-kepzes/kepzesi-es-kimeneti-koevetelmenyek
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gMOIX5JbK45JEaSrraudQ5xto56hOhj_WjQ1oGaCo4g/edit#gid=4
https://sites.google.com/a/ptf.hu/ptf-felveteli-uegyintezes/ba-kepzes