Dicsőítésvezető-lelkész képzés

Csaba Ungvári, 2010. márc. 12. 23:35   [ 2010. ápr. 21. 10:18 frissítve ]

Dicsőítés vezető lelkész képzési irány 

Cél 

A jelenlegi ifjúságban, és szolgáló apparátusokban gyülekezeti kultúrában, pünkösdi-karizmatikus liturgiában felmerülő szolgálati területek jól képzett teológus-zenei vezetőkkel való ellátása.

Tantervi specialitás 

A teológus szak minatantervébe illesztve. A fennmaradó tárgyak azonosak a teológus szakéval. 

Nappali tagozatosoknak - A specializációs tárgyak oktatása is nappali tagozaton történik 
Levelező tagozatosoknak - A specializációs tárgyak oktatása levelező tagozaton történik 

1. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – Zeneelmélet 1. - 3 kredit (Andelic Jonathan)

2.      Missziós gyakorlat 1. (3 kredit) – Intézményi - Kreatív dicsőítő éneklés és zene, hangképzés, hangszeres képzés (zenei és ének variációk klaszikusokra) (Andelic Jonathan) 

2. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – Zeneelmélet 2. - 3 kredit (Folk Iván)

2.      Missziós gyakorlat 2. (3 kredit) – Intézményi - Csapatépítés (Hogyan építünk dicsőítő csoportot?) (Lettner Gábor)

3. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – A keresztény éneklés, zenélés bibliai, történelmi gyökerei - 3 kredit (Folk Iván & Andelic Jonathan)

2.      Missziós gyakorlat 3. – dicsőítés 3. - (3 kredit) – Intézményi+külső helyszínen közösségi éneklés (Durkó Theofil)

4. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – Spirituálé, gospel, worship egyéb kortárs zene  - 3 kredit (Folk Iván & Andelic Jonathan)

2.      Missziós gyakorlat 4. – dicsőítés 4. - (3 kredit) - Dal, szövegírás, hangszerelés, improvizálás, színpadi zenélés technikai sajátosságai (Folk Iván)

5. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – Doxológia - 3 kredit (Chernel András)

2.      Missziós gyakorlat 5. – dicsőítés 5. - (3 kredit) - Gyülekezeti, közösségi gyakorlatok, rendezvények (kiküldetésben) (Durkó Theofil)

6. szemeszter

1.      Specializációs tantárgy – Pneumatikus dicsőítésvezetés - 3 kredit (Lettner Gábor)


FELVÉTELI specializáció

- Zenei képességek felmérése
- Indítás tagozatonként minimum 8 fő jelentkezése esetén

Bemeneti készségek

- RITMUSÉRZÉK
- Zenei hallás
- Éneklési készség
- Legalább alapszintű szólóhangszeres tudás (a képzés során feltétel gitár vagy billentyűs hangszeres tudás alapszintű elsajáítása)
- Zeneelméleti ismeretek (Bizonyos zenei tudásbeli hiányok esetén a képzés első félévben a felvett hallgató a tantervben nem szereplő zeneelméleti kurzus elvégzésére kötelezhető)