Paul Gracza, rektor üzenete

Csaba Ungvári, 2016. jún. 10. 5:14   [ 2016. jún. 11. 4:31 frissítve ]

Megtérülő befektetés, biztató eredmények

Legyen részed benne!


Gábor egy egészséges pünkösdi gyülekezet pásztora Magyarország ötödik legnagyobb városában, és ezenkívül a Pünkösdi Teológiai Főiskola (PTF) MA hallgatójaként teológiát és missziológiát tanul. Magda pásztorfeleség, édesanya és nagymama, most fejezi be BA szintű teológiai tanulmányait a PTF-en. Az egykor kábítószerfüggő és punk rocker András néhány éve adta át az életét Jézusnak. Jelenleg BA hallgatóként ő is teológiát tanul a PTF-en, rendszeresen prédikál a gyülekezetében, és tagja a vezetőségnek. Klára szintén pásztorfeleség és édesanya, aki rendszeresen szolgál a gyülekezetükben. Épp most fejez be egy kétéves képzést a PTF pasztorál-pszichológiai szakreferens szakirányú diplomaprogramja keretében. Végezetül Viktor Magyarország egyik nagy közműcégének elnök-vezérigazgatója, és az ország nyolcadik legnagyobb városában működő pünkösdi gyülekezet vezetőségének tagja. Viktor a PTF egyéves, keresztény szemléletű coaching és vezetés szakirányú továbbképzésére jár. Mindössze ötöt soroltam fel az imént a PTF mintegy 200 jelenlegi hallgatója közül, akik egytől-egyig elkötelezték magukat amellett, hogy elhívásukat követve szolgálják az Urat. Valamennyien „hétköznapi” emberek, akik a család, a munka, a szolgálat és a tanulás közti helyes egyensúlyt fenntartva igyekeznek olyan képzettségre szert tenni, melynek révén hatékonyabbak lehetnek mind a keresztény bizonyságtétel, a szolgálat és hivatásuk gyakorlása terén. A PTF oktatói a képzések során időt, energiát, tudást, szolgálati tapasztalatot és anyagi javakat is befektetnek az életükbe, hogy véghezvihessék azt az elhívást, amit az Úr a szívükre helyezett.

Az Efézus 4:11-12-ben olvasunk arról az öt szolgálati ajándékról, amelyet Isten az egyháznak adott. A hangsúly ezekben a versekben arra helyeződik, hogy milyen funkciót töltenek be a szolgálati ajándékok a helyi gyülekezetben: „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.” A PTF-en folyó munkát és szolgálatot is a szentek felkészítésének és az egyház építésének a célkitűzése hatja át. Ezek az igék állnak a PTF léte és működése középpontjában: befektetni értékeinket hallgatóink életébe, akik azután ugyanígy befektetik életüket és a tanultakat a gyülekezetükbe. Pál apostol világosan látta, hogy emberekbe kell befektetnie, segítve őket, hogy Krisztus hatékony követői legyenek, és ők maguk is eredményesen tudjanak szolgálni mások felé. A 2Timóteus 2:2 is aláhúzza Pál elkötelezettségét az ilyen befektetés iránt, ahol így ír az apostol: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” Pál szemei előtt egy olyan egyház képe lebegett, ahol Krisztus testének minden egyes tagja hozzájárul a helyi gyülekezet egészséges működéséhez, növekedéséhez és szolgálatához, mégpedig oly módon, hogy befektet Isten országának újabb és újabb nemzedékeibe. A PTF mindezt szilárd bibliai, teológia és gyakorlati oktatás biztosításával kívánja elérni, amely bibliai alapú, pünkösdi szemléletű, a szellemet átformáló, tudományos színvonala tekintetében kiváló, szolgálati irányultságú, gyakorlatias és közösségépítő. A PTF az elmúlt huszonöt év minden egyes napján azt az elhívást követte, hogy befektessen a főiskolán tanuló egyes hallgatók életébe.


A hallgatóink életébe történő befektetés iránti elkötelezettségünk erős és tartós. A hallgatóink elhívásába történő befektetés iránti elkötelezettségünk mély és őszinte. Elkötelezettségünk az iránt, hogy Szent Szellemmel teljes munkásokat készítsünk fel a helyi gyülekezetekben és a magyarországi egyházban való szolgálatra, szilárd és megingathatatlan. Az Isten országának folyamatos növekedésébe és gyarapodásába történő befektetés iránti elkötelezettségünk változhatatlan. Köszönjük, hogy ebben te is együttműködsz a PTF-fel és a Gáborhoz, Magdához, Andráshoz, Klárához és Viktorhoz hasonló, mintegy 200 hallgatónkkal, és hozzájárulsz ahhoz, hogy intézményünk „felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére”!


Budapest, 2016. június 06.