Országjárók Kiskőrösön

Csaba Ungvári, 2012. febr. 29. 9:03   [ 2012. febr. 29. 9:27 frissítve ]

A PTF Chernel András által vezetett országjáró csapata 2012. február 26-án a Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezetbe vitte el az Isten Szellemének hatalmáról szóló üzenetét. Alábbiakban a résztvevők rövid beszámolóit olvashatjuk.

Chernel András

A Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet erős bástyája a Pünkösdi Egyháznak. Minden korosztály megtalálható benne, csecsemők, gyermekek, fiatalok, középkorúak, érett korúak és öregek. A szépen felújított és kibővített multifunkcionális templomobjektum lehetőséget ad arra, hogy a Szent Szellem segítségével ifjú pásztorukkal az élen minden korosztály kihozza magából mindazt amit az ÚR nekik ajándékozott a gyülekezet építésére és a város lakóinak Krisztushoz vezetésére! A PTF-ről pedig abban tudunk segíteni, hogy az elhívással bíró szolgálóknak azt adjuk át a tanulás által, amit mi is az ÚRtól kaptunk.

Sitku Tibor

Korábban még soha nem jártam a Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezetben, de egyáltalán nem éreztem idegennek magam. Már maga a rendkívül szép gyülekezeti ház is az "otthon melegét" árasztotta, ám ezt a barátságos légkört a testvérek kedvessége csak tovább fokozta számomra. Az istentisztelet után lehetőségem volt beszélgetni Ungvári Csaba presbiter testvéremmel, így megtudtam milyen szolgálatok zajlanak a gyülekezetben, ami egyébként jó kapcsolatot ápol a város többi közösségével is. Amit láttam, annak alapján az a meggyőződésem, hogy a Kiskőrösön zajló munkának van jövője, van perspektívája, nem szélmalomharc egy veszett ügy érdekében, hanem előremutató vállalkozás, mely Isten országát építi. Köszönöm, hogy ott lehettem!

Chernel Szandra

Február utolsó vasárnapján erősített meg engem újból az Úr abban, hogy Szent Lelke segítségével minden teremtménye képes az evangéliuma közvetítésére, minden embert a szolgálatába akarja állítani egyháza dinamikus működéséhez. Ennek lehettem egy kicsiny eszköze a Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezetben, amikor is  a "PTF-országjáró" egyik csapata ott szolgált.  Hiszem, hogy minden Istenfélő, erős hitű ember szívében érzi annak fontosságát, hogy Isten Igéjének tudományát megismerje,  megértse, melynek egy igen hatékony és áldott eszköze a PTF elvégzése is lehet.

Városi Anett

Különleges izgalommal készültem a kiskőrösi látogatásra, ugyanis én úgy vagyok vele, hogy amikor ismerős testvérek, régi barátok előtt állok, akkor valahogy még hevesebben ver a szívem, mint egyéb szolgálatok alkalmával.
Az első nagy élményt a közvetlen légkörű fogadtatás jelentette számomra. Már az imaház udvarában úgy éreztem, "itthon vagyok". Ezt a szívmelengető megtapasztalást külön köszönöm a gyülekezet tagjainak és a dicsőítő csoportnak, akikkel a kezdés előtti percekben nagyszerű imaközösségben lehettünk együtt.
A testvérek aktívan részt vettek az alkalom minden mozzanatában, érdeklődéssel fogadták a szolgálatainkat, nem volt nehéz bátorító arcot találni a padsorok között.
Hálás vagyok a csodálatos lehetőségért, és kívánom Isten gazdag áldását a Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet minden tagjának életére!