Mit tanít a Biblia a Szentlélekről? - nyitott kurzus mindenkinek

Csaba Ungvári, 2010. dec. 15. 1:14   [ 2010. dec. 18. 6:23 frissítve ]

Tájékoztató 

Pneumatológia Speciális (Lelkész képzési irány) 

2010/2011 tavaszi félév 

Általános 

Meghirdetés 

1 – Középfokú vagy magasabb végzettséggel rendelkező jelentkezők részére  vizsgalehetőséget kínáló, bizonyítványt adó képzésként. A későbbi főiskolai képzésre való jelentkezésnél a sikeres vizsgák kiváltják a felvételi vizsgát. 

2 – Érettségivel nem rendelkezők és a nem vizsgázók részére a képzésen való  részvételről szóló igazolást adunk ki. 

3 – A jelentkezés feltétele: lelkipásztori ajánlás 

4 - A tanórák látogatása a PTF-es hallgatókkal együtt történik 


A képzés időtartama: 

1 szemeszter 

Konzultációk száma: 

4 alkalom/félév 

A képzések időkerete 

      A képzés 1 szemeszteres, szemeszterenként 4, havonta egy konzultációval. A konzultációk összesen 240 percesek, ami 3x80 perces kontaktórának felel meg. Ez egy félév során 12 tanórát jelent. 

Konzultációk időpontjai a 2010/11-es tanév tavaszi félévében:

  • február 12.
  • március 12.
  • április 9.
  • május 14.

A konzultációk felépítése:

3 db 80 perces óra

+ 1 db 80 perces választható óra a főiskolai képzésben aktuálisan oktatott tárgyakból.

Időtartam: 8,30 – 12.50

+ a választott tantárgy ideje

Ebédszünet: 12.50 – 14.20


Díja:

22.000 Ft/félév (a továbbképzést az kezdheti el, aki befizette a teljes összeget.)

A vizsga (csak a vizsgázni kívánóknak):

Vizsgázni a képzési irány tárgyaiból lehet.

Díja: 6.000 Ft/félév


Hitéleti továbbképzések leírása

Lelkész továbbképzés

Célcsoport

Az ismeret önmagában felfuvalkodottá, a puszta lelkesedés túlfűtötté tehet. A kettő együtt – az Ige helyes ismerete és a lelkesedés – adja, hogy „többé ne legyünk kiskorúak, akik a XXI. század mindenféle tanításának szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus”. (Vö. Ef 4,14–15) Süllyedő világunkban a lélekmentéshez helyes felismerésre, tartalmas üzenetre van szükség, ezért ajánljuk ismereteinket és tapasztalatainkat az alábbi szolgálóknak:

►       Pásztorok, gyülekezetvezetők, presbiterek, lelkigondozók, ifjúsági pásztorok, diakónusok

►       Bibliatanítók, igehirdetők és akik ezután kívánják hirdetni az Igét


Tantárgy

Pneumatológia speciális (A Szentlélek munkája a bibliai időkben és napjainkban)


Oktató

A továbbképzés PTF-felelőse és oktatója: Chernel András


Jelentkezés


Comments