Mesterek szemináriuma a PTF-en

Csaba Ungvári, 2013. dec. 7. 0:41
2013. december 13-án ismét megrendezésre kerül a Mesterek szemináriuma. A 09:00-14:00 között az MA hallgatók előadásai és a hallgatóság reflexiói hangoznak el az előadók által kiválasztott témákból. 

Az alábbi előadásokra kerül sor:
 • Szabó Adrienn - Szerepkonfliktusok elviselésének stratégiái a vallásos közösségekben
 • Medvegy-Andelic Marija -Újszövetségi alapelvek a kortárs menedzsment-irodalomban
 • Bozóné Csernus Emőke - Szociális attitűdök egy pünkösdi gyülekezetben (megfigyelő primerkutatás)
 • Sitku Tibor - Máté és Lukács evangéliumában szereplő boldogmondások komparatív exegézise
 • Dömötör Péter - Teremtés az ÓSZben
 • Jánosi Ferenc -  Gyülekezet missziója/missziójának néhány fontos szempontja az ApCsel-ben
 • Szerdiné Novák Anett - A korai kötődés mintázatai és a hitfejlődés összefüggései
 • Kovács Zsolt - A "burnot" szociálpszichológiai és pasztorálpszichológiai megközelítése
 • Fülöp Gyula - Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik Mk16,17-20 igeszakasz exegézise
 • Kovács Imréné - Az eredeti bűn következményei és megoldása a római katolikus teológiában
 • Seres-Grábler Eszter - Missio Dei Ámósznál
 • Ádány Ferenc - Csecsemők és a stressz - csecsemők szorongása, szükségletei és ezek kezelésének későbbi szocializációs hatásai
 • Sárik Róbert - Morális fejlődés hatása a hit fejlődésre - összefüggések feltárása
 • Kovács-Pistuka Zoltán - Missio Dei Ézs 52,1-­12­-ben
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Comments