Megkezdődött a 2011/12-es tanév (képekkel)

Csaba Ungvári, 2011. szept. 14. 5:32   [ 2011. szept. 17. 4:43 frissítve ]

Pataky AlbertA Magyar Televízió is jelen volt a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanévnyitóján, amit 2011. szeptember 10-én tartottunk a levelező konzultáció szünetében. Sajnos, a résztvevőket nem tudta befogadni a nagyterem, így sokan a folyosóról követték az eseményeket.

A dicsőítő dalok és Chernel András áldáskérését követően Ungvári Csaba, rektorhelyettes köszöntője hangzott el."Kedves Hallgatók, Oktatók, Testvéreim Krisztusban!

A tanévnyitó mindig a reménnyel és izgalommal való jövőbetekintés alkalma, valamint gyökereink felidézése is. Aki tudja honnan jön az tudja csak pontosabban és felelősségteljesen meghatározni jövőbeli céljait. Ez intézményünk huszadik tanévnyitója, amivel az almamáterek tekintélyes sorában majdnem említésre méltó sem lehetne. Mi azonban itt folyó tudományos és hitéleti munkánk kezdetét, okát és célját sokkal korábbról eredeztetjük, Jézus Krisztus inkarnációjától, megfeszítésétől és feltámadásától valamint az első jeruzsálemi pünkösdtől. Ezalatt a 2000 év alatt hatalmasságok, birodalmak emelkedtek fel majd szempillantás alatt omlottak össze, Jézus Krisztus azonban maradt. Őérte, Őbenne és reá tekintve munkálkodik a Pünkösdi Teológiai Főiskola addig, amíg a Történelem Ura küldetést adott számára, addig, amíg az ő Nagy Aratásához a munkások képzését ránk akarja bízni.
Ungvári Csaba

A 20 év alatt közel 200 hallgató kapott diplomát a PTF-en, és mondanom sem kell, hogy ennél sokkal többen kezdték el nálunk teológiai tanulmányaikat. Most ismét nagyjából 60 új hallgatóval kezdjük az évet, akik időt, energiát, pénzt nem sajnálva több éves teológiai tanulmányokra szánták el magukat. Régebbi hallgatóink már tudják, hogy ez mivel jár és azt is, hogy érdemes. Azt is tudjuk, hogy sem az odaszánás sem a kitartás nem lehetséges a Jézus Krisztus által szerzett és az általa beteljesülő hit nélkül. Ez nem csak lehetővé teszi, hanem éltünk legfontosabb feladatává, küldetésévé, bensőnkben égő olthatatlan tűzzé, napi szükségletté formálja az ő megismerésének akarását. Az ebben való közös meggyőződésben gyökerezünk mindannyian: oktatók valamint az új és a régebbi hallgatók is. “Nézzünk fel Jézusra!” - kiáltja a Római Birodalomtól és a judaistáktól is szorongatott ezért a Krisztus melletti állásfoglalásukban meggyengült zsidó-keresztény hallgatóinak a Zsidókhoz írt levél szerzője. Bárki, aki a PTF képzéseit választja kétségtelen, hogy nem az e-világi karrier vonzásában él, hanem annak a pályának a befutását, annak a munkának az elvégzését szeretné, amit Jézus Krisztusban kapott. Új hallgatóink egyet biztosan megígérhetek, hogy mindannyian oktatók, munkatársak és hallgatók is a hit szerzőjére és beteljesítőjére nézünk, Jézus Krisztusra. Az ő ma is releváns üzenetét szeretnénk megismerni igényes tudományos munkával úgy, hogy mindig szemünk előtt tartjuk azt, hogy az ő Lelke, Szelleme az, aki a bibliai időkben érvényes üzeneteket megeleveníthetii itt és most.
Ebben a tanévben minden eddiginél több új hallgatóval kezdjük a tanévet úgy a BA mint a Szakirányú továbbképzésen is. Teljesen új, megreformált képzési rendszerünk úgy véljük, hogy még hatékonyabbá teszi a hallgatók tanulmányait minden képzési irányunkon. A most útnak induló hallgatóknak szeretném megköszönni a bizalmat, hogy bennünket választottatok. A régebbi hallgatóknak kitartást kívánok, az oktatóknak és adminisztratív munkatársaknak megköszönöm a lelkiismeretes együttműködést, a fenntartó egyháznak, a támogató gyülekezeteknek pedig hálásak vagyunk az áldozatokért és a bátorítást, amit a Pünkösdi Teológiai Főiskola kapcsán mutatnak. Tanévnyitónk igei üzenetét a intézményünk fenntartója, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Pataky Albert adja át Chernel András áldáskérő imádságát követően. Kedves Albert, Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, felkérésünket." 
Pataky Albert igehirdetését követően Dömötör Péter, a HÖK képviseletében mondott retorikailag kiválóan elkészített beszédet, amiben saját életpéldájával is biztatta a most belépő hallgatókat.
Örömteljes esemény volt a Köztársasági ösztöndíj átadása, Ligetiné Mráz Eszter részére.
A félévre való áldáskérésben Rozgonyi Botond vezette a hallgatóságot.