„Kevesebbet adni, mint amire a másiknak szüksége van – lopás, többet adni – gyilkosság” - Pasztorálpszichológiai szakmai nap - 2017. szeptember 23.

Csaba Ungvári, 2017. aug. 14. 13:04   [ 2017. aug. 28. 5:04 frissítve ]

BEVONÓDÁS - SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG - TÁVOLSÁGOT TARTÓ KÖZELSÉG 

Empátia „empatitisz” helyett a segítő kapcsolatban 
 
Dr. Hézser Gábor – Dr. Krasznay Mónika 
 
Időpont: 2017. szeptember 23. 10:00-17:00

Helyszín: Pünkösdi Teológiai Főiskola

„Kevesebbet adni, mint amire a másiknak szüksége van – lopás, többet adni – gyilkosság” 
(Ruth Cohn megrendítő intelme örökérvényű.) 
 
A segítés alapja a kapcsolat, ami mindig triádikus: a segítő és a kliens – a segítő önmagához – és a segítőnek a személyes spirituális erőforrásához való kapcsolat.  
A segítő kapcsolat komplex pszichodinamikai, szociális, emocionális és kognitív interaktív-kommunikatív folyamat. 
Ennek a dinamikus kapcsolatrendszernek teljes feltérképezése lehetetlen, természetes, ha a könnyen olyan diszfunkcionális kapcsolatformába kerülünk professzionálisan is, ami nem kedvez a másik megsegítéséhez.  
Mind a „jó kapcsolatra való” túlzott igyekezet, mind az involváció mindenképpen való elkerülésére törekvés, az ilyen elővigyázatosság hátrányos lehet a lelkigondozói, valláspedagógiai, diakóniai kapcsolatra.  
 
A workshop célja: a résztvevők individuálisan közeledjenek az empatikus, távolságot tartó segítő kapcsolat személyiségspecifikus formájához. 
 
A workshop témái, struktúrája: 
információ az involváció fajtáiról (emocionális, tartalmi, tapasztalati, aktuális élethelyzeti, stb); 
az individuális, professzionálisan alkalmazott empátia képzetének tudatosítása (személyes antropológiai, spirituális, etikai koncepció), 
az individuálisan tipikus involváció veszélyeztetettség hátterének feltérképezése (személyes vulnerabilitás); 
a személyiség-specifikus prevenciót nyújtó erőforrások felismerése és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei (személyes applikáció). 
 
A workshop munkamódszere: 
a workshop-ra jelentkezők megadott szempontok szerinti egyéni felkészülése - kb 3x 1 óra (a jelentkezés elfogadásának feltétele); 
a csoport metodikája a folyamatorientáltságot követve a résztvevők konkrét szükségleteihez igazodva forrásorientáltan dolgozik és a fenti témákat dolgozza fel. Ehhez a résztvevők konkrét esetekhez és szituációk kapcsolódó tapasztalatai adják a kiindulási alapot   
 információ a témához; 
 egyéni-, kiscsoportos és plenáris témafeldolgozások – a szakmai személyiségfejlődés aspektusából, 
 szobros és nonverbális megjelenítések, 
 az individuális elméleti és gyakorlati koncepció kidolgozása a témához (workshop 
napló).  

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.
Részvételi díj: 5.500 Ft