Előkészületben a Pasztorálpszichológia szak

Csaba Ungvári, 2011. febr. 3. 2:11   [ 2011. febr. 3. 2:20 frissítve ]
A PTF szenátusa novemberben arról döntött, hogy 2011 szeptemberétől pasztorálpszichológia szakot létesít és indít. A szak előkészítés már évek óta folyamatban van, jelenleg a szak akkreditációjának utolsó lépései zajlanak. 

Részlet a képzés tervezett Képzési és Kimeneti Követelményéből:

1. A pszichológia tudományának az evangéliumi lelkiségből fakadó át-, és kiértékelése, különös tekintettel azokra a gondolati rendszerekre, melyek a ma emberének gondolatvilágát, látásmódját alapvetően meghatározzák;

2. Olyan szakemberek képzése, akik a teológia kulcs-fogalmait a lélektan fogalmi készletével és nyelvén megérteni, és megértetni képesek;

3. Annak az evangéliumi gondolkodásmódnak a meghonosítása Magyarországon, amely világunk eseményeit és jelenségeit a holisztikus jellegű lelki egészség kontextusában szemléli, illetve annak elérésére, megélésére ösztönöz.

A szak vezetője és tudományos motorja Dr. Hecker Róbert.
Comments