Egy lelkipásztori levél utóélete

Csaba Ungvári, 2011. febr. 3. 2:00   [ 2011. febr. 3. 2:10 frissítve ]
Nem egészen egy éve levelet kaptam egy tekintélyes lelkipásztortól, aki a PTF-től Road Show, országjárás beindítását kérte, és készségét fejezte ki egy ilyen csoport fogadására. Az idő elérkezett, a PTF elindította Országjáró programját, amely felépítésében és tartalmában is egy teljesen új megközelítésben mutatja be az evangélium üzenetét országunk legalább nyolc különböző gyülekezetében a 2011. február és május közötti időszakban.

Cél

A PTF négy országjáró csapatának célja, hogy intézményünk és a gyülekezetek kapcsolatrendszerét fejlessze, bővítse. Alkalmat szeretnénk adni a két oktatóból és három hallgatóból álló csapat segítségével a Pünkösdi Teológiai Főiskolával való személyes találkozásra, megismerkedésre, illetve a közöttünk lévő távolság csökkentése érdekében lehetőségünk nyílik a személyes beszélgetésekre is. A legfontosabb azonban, hogy hasznos, üzenet- és tudásközpontú impulzusokat, inspirációt vigyünk a meglátogatott közösségekbe.

Gyülekezetek

Országjárásunk célgyülekezetei részint az EPK-hoz tartozó, részint pedig más független gyülekezetek, valamint a felsőoktatási intézménnyel nem rendelkező felekezetek közösségei. Az összekötő szálak azok a személyes kapcsolatok lehetnek, amelyek elsősorban oktatókon, másodsorban hallgatókon, harmadsorban pedig egyházvezetők által bizalmi alapon jelenthetnek önkéntes meghívást és pozitív fogadtatást. Szándékunk nemcsak a nagy, hanem a kisebb létszámú, de aktív közösségek felkeresése is.

Program

Az összesen körülbelül másfélórás program 5-10 perces „szeletekből” áll össze, ami egyrészt a PTF bemutatására, másrészt nagyobb hangsúllyal egy igei üzenet átadására összpontosít. Utóbbit a klasszikus teológia felosztásának megfelelően fűzzük fel egyháztörténeti, írásmagyarázati, rendszeres teológiai és homiletikai szálakra. Ezen a módon az alkalom kulcsüzenetét szeretnénk a maga sokrétűségében bemutatni, élővé tenni. Sajátos elemként jelenik meg az interaktivitás, amiben az istentisztelet résztvevőitől is eleven jelenlétet várunk, amit az alkalom végén ajándékok kisorsolásával is motiválunk. Természetesen nem maradhat el a kreatív hallgatói bizonyságtétel és a gyülekezettel való együttimádkozás sem.

Hogyan?

A gyülekezetekkel való kapcsolatfelvétel felelőse, koordinátora Chernel András, így elsődlegesen ő keresi fel az érdeklődő gyülekezeteket és egyezteti a kezdeti lépéseket. Ezt követően a négy PTF-csapat egyike folytatja az egyeztetést és végzi el a kivitelezést. Országjáró sorozatunkat a főiskola mottója, a „korszerűen az Örökkévalóról” kettős mondanivalója járja át. Egyfelől hangsúlyozzuk, hogy amit átadunk, az örökkévaló, maradandó érték, másfelől igyekszünk tudatosítani, hogy a jelenlegi posztmodern berendezkedésű, gondolkodásmódú világunkban elengedhetetlen, hogy a Változatlan Örök Istenről a kor igényének és szükségének megfelelően szóljuk az igazságot, hirdessük az evangéliumot.

Reményünk

Imádkozva és izgalommal gondolunk az előttünk álló időszakra, hogy kitűzött céljainkat Isten és emberek előtti kedvességben tudjuk véghezvinni, és végső soron Isten királyságának hasznos munkatársainak bizonyuljunk. Szeretnénk segíteni az egyes gyülekezetek felfrissülését, az egyes gyülekezetek életét. Ha a kedves Olvasóban is sikerült felkelteni az érdeklődést, akkor kérem, folyamatosan kövessük nyomon a helyszíneket és időpontokat a PTF honlapján (www.ptf.hu)!

 

A találkozás reményében:

Ungvári Csaba rektorhelyettes, a PTF Országjárás programjának felelőse  
Comments