Megkezdődött a bibliai héber oktatása a PTF-en

Csaba Ungvári, 2010. aug. 31. 0:43   [ 2011. febr. 8. 1:21 frissítve ]

A bolognai rendszer sajátosságai miatt sajnos nem építhettük be a PTF rendes mintatantervébe a bibliai nyelvi képzéseket. Több jelenlegi és egykori hallgató is jelezte azonban, hogy az olvasási készség, az alapvető nyelvtani ismeretek, továbbá a bibliai specialitások szintjéig szívesen elsajátítaná a bibliai héber és a újszövetségi görög nyelvet.

Intézményünk erre az igényre válaszolva dolgozta ki A bibliai héber nyelv alapjai  nevű, két szemesztert magába foglaló programot.

2010. őszétől már az első szemeszter sikeres
lebonyolításáról számolhatunk be.
A második szemeszterben a PTF hallgatói szabadon választott
tantárgyként vehetik fel, amely számukra – a rájuk vonatkozó általános
szabályoknak megfelelően – térítésmentes vagy térítés köteles. Ez utóbbi 9000 Ft/fő/szemeszter. A díjat a képzés első alkalmán teljes összegében be kell fizetni. A nem PTF hallgatók számára továbbra is 18000 Ft/fő/szemeszter. A díjat a képzés első alkalmán teljes összegében be kell fizetni.
2011. őszétől újra indítjuk a programot a közölt feltételek
és legalább 8 komoly jelentkező esetén. Ennek az időpontjait is havonta két keddre tervezzük, és 2011. szeptember elején a honlapon már jelezzük.

A képzést Dr. Komesz Mátyás és Tari Zoltán vezetik.

Konzultációk száma

8 X 2 X 80 perces óra szemeszterenként az alábbi időpontokban és terjedelemben:
2011. Febr. 15 és 22. márc. 8 és 22. ápr. 5, 12 és 26, máj 10. Tehát havonta két kedden este 17-tõl 20-ig. Mindez a PTF naptárában is megtalálható.

Jelentkezés

A képzés nyitott, így arra nem csak a PTF hallgatói jelentkezhetnek.
Ha érdekel és szeretnél részt venni a 2011. szeptemberétől induló programon, tedd meg jelentkezésedet elektronikus formában, legkésőbb 2011. szeptember 15-ig. A jelentkezési űrlapot ide kattintva éred el.

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései

A szentírástudományi tanulmányok mélyítése érdekében a hallgatók két szemeszterben megtanulnak írni-olvasni a bibliai héber nyelven, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alap-szókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel.
Bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére. Jelen tantárgy ennek a kurzusnak az első szemesztere.

A tantárgy oktatásának specifikus célja

A hallgatók a bibliai héber nyelv alapjait megismerve képessé válnak a héber nyelvű ószövetségi szövegek önálló kutatására és értelmezésére.

Bibliai héber képzés időpontjaiJelentkezés bibliai héber kurzusra


Comments