Eggyel kevesebben vagyunk

Csaba Ungvári, 2016. jún. 27. 3:51   [ 2016. jún. 27. 3:51 frissítve ]

Ungvári Csaba, rektorhelyettes ünnepi beszéde a 2016. évi diplomaátadón


Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Lk 10,1-2)

Jézus 72 tanítványt küldött ki és várt vissza, ma 71 végzett hallgatónk sikerét ünnepeljük. Eggyel kevesebben vagyunk, mint kellene. Valaki hiányzik, így valakinek nem lesz szolgálótársa, valahol nem készítik elő a Szabadító érkezését, valaki nem nyer gyógyulást. Pedig a 72-ből csak egy hiányzik. Valaki úgy gondolja, hogy egyedül is megoldja. ...egyébként bizonyos szempontból könnyebb, nem kell alkalmazkodni. A Mester azonban melléd rendelt valakit, aki hordoz és akit neked is hordoznod kell!

Valaki hiányzik, és emellett nem mehetünk el. Kedves végzett hallgatóink! Azokért vagytok itt, azokért tanultatok 1-2-3 évet, akik most nincsenek itt. Jézus is azokért jött, akik elvesztek. Ő az a pásztor, akinek hiányzik a 100-ból az egy, ő az az asszony, aki nem hagyja elveszetten a 10 drachmájából az egyet és ő az az apa akinek két fia közül a tékozló is kell. Ma örülünk, de holnap a szolgálat vár, a munkások gyűjtése és az aratás fáradságos munkája.

Annak a tudata, hogy valaki hiányzik nem mindig kellemes. Álmatlan éjszakákat okoz, járatlan utakra visz és gyakran kifáraszt. Sokat gondolkodom azon, hogy vajon helyes-e az, hogy akkor is van bennem némi elégedetlenség, amikor történelmi léptékben mérve kimagasló létszámokat tudunk elérni az oktatásunkkal? Lehet, hogy hasonló frusztrációval élt Jézus is? Sok ezren hallgatták, népszerű volt, mégis alig pihent. ...talán a hiányzó megszállott, a hiányzó beteg, a hiányzó tanítvány, a hiányzó bűnös, a hiányzó vámszedő, a hiányzó házasságtörő, a hiányzó illegális bevándorló miatt?

Most pihenést és kikapcsolódást kellene Nektek, munkatársaimnak és magamnak is kívánnom. De ezt nem tehetem fenntartások nélkül, mert valaki hiányzik. Tegyünk meg mindent, hogy senki se hiányozzon a tanítványi csapatból és az Isten Országa nagy vacsorájáról sem!


A végén pedig emberi módon szólok: nekem, nekünk itt a PTF-en nagyon fogtok hiányozni, mind a 71-en! Várunk benneteket vissza!