Kezdőlap‎ > ‎

Hírek képzéseinkről

Coaching ráépítő tréning

Csaba Ungvári, 2017. aug. 15. 3:17   [ 2017. aug. 18. 2:32 frissítve ]

A Pünkösdi Teológiai Főiskola bármely coaching képzésén végzett hallgatójának a továbbképzés lehetőségét valamint a fejlődést biztosító szakmai közösséget szeretnénk felkínálni. 

A coaching ráépítő tréning program időpontjai:  szept. 23., okt. 21., nov. 18., dec. 2.; 9:30-15:30
A "hivatalos" program a 15:30-as végzés után még a korábbi hallgatók/oktatók kurzusfelajánlásával színesedhet, ennek részleteit az elkövetkező hetekben dolgozzuk ki, de várható, hogy a retorika köztük lesz.

Jelentkezési határidő: szeptember 15.

Szeptember
-  Beszélgetünk, tanulunk, coacholunk a saját coachkarrierünkhöz kapcsolódó marketinggel, értékesítéssel, beárazással kapcsolatban. 
- Átvesszük az ICF ACC illetve PCC minősítéséhez kapcsolódó szakmai ismereteket, az egyes kompetenciák mélységét mutató kérdéseket, ügyfélre kapcsolódásokat - és sokat gyakorlunk majd! :)

Október

-  Egy teljes napot foglalkozunk „klasszikus” és innovatív szupervízióval, esetfeldolgozással, dramatikus eszközökkel is.

November
-  Foglalkozunk a Szentlélek szerepével a coachingban: hogyan készülünk fel, hogyan inspirálódunk? Milyen eszközeink, módszereink vannak a szellemi vezetés megítélésére, mihez kezdünk vele? A szokásos gyülekezeti helyzetekben, esetlegesen helytelen istenképből fakadó elakadásokban hogyan segíthet a spirituális coaching?
-  A saját coachingunk erősségeinek megerősítésére is időt fordítunk, és foglalkozunk előfeltevéseink tudatosításával, valamint a helyben felvett coachingok videóinak visszanézésével (a Korman-féle mikroanalízissel) is.
-  Új coaching modellekkel, eszközökkel, köztük a story tellinggel is megismerkedünk.

December
- Hogyan hasznosítható párkapcsolatban, mediációs helyzetekben, kamasz-szülő kapcsolatokban a coaching? Erről tanulunk.
- Coaching gyerekekkel és coaching az iskolában.

(A tréningen való részvételről igazolást adunk ki.)
Szeretettel várunk: 
Izsák Norbert, tréningvezető

„Kevesebbet adni, mint amire a másiknak szüksége van – lopás, többet adni – gyilkosság” - Pasztorálpszichológiai szakmai nap - 2017. szeptember 23.

Csaba Ungvári, 2017. aug. 14. 13:04   [ 2017. aug. 15. 10:28 frissítve ]

BEVONÓDÁS - SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG - TÁVOLSÁGOT TARTÓ KÖZELSÉG 

Empátia „empatitisz” helyett a segítő kapcsolatban 
 
Dr. Hézser Gábor – Dr. Krasznay Mónika 
 
Időpont: 2017. szeptember 23. 10:00-17:00

Helyszín: Pünkösdi Teológiai Főiskola

„Kevesebbet adni, mint amire a másiknak szüksége van – lopás, többet adni – gyilkosság” 
(Ruth Cohn megrendítő intelme örökérvényű.) 
 
A segítés alapja a kapcsolat, ami mindig triádikus: a segítő és a kliens – a segítő önmagához – és a segítőnek a személyes spirituális erőforrásához való kapcsolat.  
A segítő kapcsolat komplex pszichodinamikai, szociális, emocionális és kognitív interaktív-kommunikatív folyamat. 
Ennek a dinamikus kapcsolatrendszernek teljes feltérképezése lehetetlen, természetes, ha a könnyen olyan diszfunkcionális kapcsolatformába kerülünk professzionálisan is, ami nem kedvez a másik megsegítéséhez.  
Mind a „jó kapcsolatra való” túlzott igyekezet, mind az involváció mindenképpen való elkerülésére törekvés, az ilyen elővigyázatosság hátrányos lehet a lelkigondozói, valláspedagógiai, diakóniai kapcsolatra.  
 
A workshop célja: a résztvevők individuálisan közeledjenek az empatikus, távolságot tartó segítő kapcsolat személyiségspecifikus formájához. 
 
A workshop témái, struktúrája: 
információ az involváció fajtáiról (emocionális, tartalmi, tapasztalati, aktuális élethelyzeti, stb); 
az individuális, professzionálisan alkalmazott empátia képzetének tudatosítása (személyes antropológiai, spirituális, etikai koncepció), 
az individuálisan tipikus involváció veszélyeztetettség hátterének feltérképezése (személyes vulnerabilitás); 
a személyiség-specifikus prevenciót nyújtó erőforrások felismerése és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei (személyes applikáció). 
 
A workshop munkamódszere: 
a workshop-ra jelentkezők megadott szempontok szerinti egyéni felkészülése - kb 3x 1 óra (a jelentkezés elfogadásának feltétele); 
a csoport metodikája a folyamatorientáltságot követve a résztvevők konkrét szükségleteihez igazodva forrásorientáltan dolgozik és a fenti témákat dolgozza fel. Ehhez a résztvevők konkrét esetekhez és szituációk kapcsolódó tapasztalatai adják a kiindulási alapot   
 információ a témához; 
 egyéni-, kiscsoportos és plenáris témafeldolgozások – a szakmai személyiségfejlődés aspektusából, 
 szobros és nonverbális megjelenítések, 
 az individuális elméleti és gyakorlati koncepció kidolgozása a témához (workshop 
napló).  

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
Részvételi díj: 5.500 Ft 
 
 
 
 
 

"Amikor már nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet, az a kihívásunk, hogy mi magunk változzunk." (V. E. Frankl) - Logoterápiás szemléletű szakmai tréning a PTF-en

Csaba Ungvári, 2017. aug. 14. 7:03   [ 2017. aug. 14. 7:29 frissítve ]

A Pünkösdi Teológiai Főiskola négy alkalomból álló logoterápiás szemléletű tréninget hirdet a 2017/18-as tanév első szemeszterében.
Viktor E. Frankl (1905-1997) által megalapított Logoterápia és egzisztenciaanalízist, Sigmund Freud pszichoanalízise és Alfred Adler individuálpszichológiája után, a szakirodalom a harmadik bécsi pszichoterápiás iskolaként tartja számon. A PTF személyiséglélektani kurzusaiban a fő irány a fenti elméletalkotókhoz kapcsolódik: Viktor E. Frankl munkásságát két féléven keresztül tanulmányozzuk, hiszen a logoterápia és egzisztenciaanalízis emberképe, a szenvedéshez, az emberi értékekhez való hozzáállása kompatibilis a bibliai emberképpel.   Ezen okból a világ számos teológiai képzésében a frankli elméletet, és kiemelten annak lelkigondozói aspektusait tanítják. 
Továbbképzésünk elsősorban volt hallgatóink szakmai fejlődéséhez kíván segítséget nyújtani, de szeretettel várunk külsős hallgatókat is, akik rendelkeznek elméleti alapokkal a segítő szakma, ezen belül a logoterápia területén.
A jelentkezést követően részletes tematikát küldünk.

A jelentkezés feltétele 

Azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik 
  • a PTF-en  elvégeztek az Esetvezetés 2-3., a Személyiséglélektan 3-4. tárgyakból legalább 2 db kurzust, vagy
  • az Apor Vilmos Katolikus Főiskola másoddiplomás Logoterápiás tanácsadó szakképzésen, vagy
  • más felsőoktatási intézményben mentálhigiénés képzésben szereztek oklevelet.

A képzés vezetője


Alkalmak
4 alkalom (3-4*90 perc; szept 9., okt 14., nov.11., dec. 2.)
 
Bevezető, kedvezményes ár
16.000 Ft 

Jelentkezési határidő 

2017. augusztus 28.Diplomaátadó képekkel - 2017.

Csaba Ungvári, 2017. jún. 30. 3:38   [ 2017. jún. 30. 9:56 frissítve ]

A Pünkösdi Teológiai Főiskola 2017. június 24-én tartotta ünnepélyes diplomaátadó alkalmát. 33 fő vehette át  végzettségét igazoló oklevelét, dokumentumát.
BA- Teológus 
Győri Krisztina Erzsébet 
Kovács Verica 
Rossu Noémi 
Molnár Péter  
Sánta Gergely 
Varga Zoltán  

BA lelkipásztori szakiránnyal  

Bereczki Gábor 
Dr. Turcsán Erik  
Nagy Róbert  
Nagyné Rácz Melinda  
Szabó István 
Kifutó főiskolai képzés 
Sáfrány Tímea 
MA 
Bódi Mátyás
Dr. Ulbert Mónika SzilviaSzakirányú továbbképzés- Pasztorálpszichológia 
Bartha Eszter Katalin 
Cservenyák Ildikó
Dezső Tibor
Ferenczné Sándor Andrea
Grósz Andrea Krisztina
Kissné Osztafin Ildikó
Mészégető Györgyné
Pálóczyné Sápi Tünde Ilona
Szabó Edina

Szakirányú továbbképzés- Coaching és vezetés 

Ádány Tímea
Csiky Eszter
Fridvalszki Gréta
Gerencsér-Szegezdi Gabriella
Kovács Péter
Müllerné Topor Ágnes
Pálinkásné Balázs Tünde Ilona
Seres Jonatán
Schramkó Irén Edit

Hitéleti továbbképzés - Gyermek és ifjúsági bibliatanító

Tóth Endréné

PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI SZAKMAI NAPOK A PTF-en - 2017.07.14-15.

Csaba Ungvári, 2017. jún. 27. 2:17   [ 2017. júl. 3. 1:53 frissítve ]

Szeretettel meghívunk a Pasztorálpszichológiai Szakmai Napokra, amelyet gyakorlatorientált továbbképzés jelleggel szervezünk.

Időpont: 2017. július 14. 10.00 - 18.00-ig és  július 15. 9.00 -17.00-ig
Helyszín: Pünkösdi Teológiai Főiskola, 1183 Budapest, Gyömrői út 89. 

Mellékeljük a tervezett programot, amely jelentkezési létszámtól függően még módosulhat.
Csak az egyik napra is lehet regisztrálni. 
A részvétel regisztrációhoz kötött és díjtalan. 

Jelentkezési határidő: 2017. 07.12.


***

PROGRAM

Péntek:

10.00 Reggeli áhítat, közös ima

Indítás: hangolódó, ismerkedő beszélgetés.

1. Együdné Kéki Piroska – Farkas Júlia: Érzelemfókuszú házassággondozás (elmélet és tapasztalat).

2.  Nyulászi Eszter: Az önismereti csoportok keresztény szemmel  (rövid elmélet).

Gyakorlat: játék, amikor a résztvevők általuk választott bibliai karakterek bőrébe bújva vesznek részt egy önismereti csoporton (Önismereti csoport a Biblia hőseinek).

 

Ebéd: közös étkezés az ebédlőben hozott vagy rendelt étkekből.

 

3. Krasznay Mónika: Mindfulness. Előadás és gyakorlat (teológiai, lélektani megközelítés).

4. Péntek estefelé: Műhelymunka: szabad interakciós tapasztalatcsere a résztvevőkkel, szükségletfelmérő beszélgetés az ősszel kezdődő továbbképzésekről.

 

Vacsora: közös étkezés az ebédlőben hozott vagy rendelt étkekből.

 

5. Este: filmnézés – beszélgetések, „teaház”.

 

Szombat:

Reggeli áhítat, közös ima

1. Riesz Mária: „Helyünk lelkigondozóként a világban”, Bibliadráma (Pál missziós útja, részlet).            

2. Esetmegbeszélő foglalkozás.

 

Ebéd: közös étkezés az ebédlőben hozott vagy rendelt étkekből.

 

3. Krasznay Mónika: Szupervíziós szemléletű esetmegbeszélő csoportmunka.

4. A 2 nap összegzése, lezárás, konklúziók. Műhelymunka: szabad interakciós tapasztalatcsere a résztvevőkkel, szükségletfelmérő beszélgetés az ősszel kezdődő továbbképzésekről.

 

17.30 Rugalmas időben hazaindulás.

 

Egyéb tudnivalók:

-       étkezés az ebédlőben közösen, de hozott vagy rendelt módon

-       létszámról függően akár párhuzamos programok is lehetnek

-       regisztrációhoz kötött jelentkezés lehetséges

-       szállás a kollégiumban, kollégiumvezetőtől kell kérni

-       a részvétel díjtalan (szállás, étkezés nem)


***

Tanulmányi kirándulás az ÁBTL-ben

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner, 2017. máj. 5. 4:11   [ frissítve: 2017. máj. 5. 4:47, felhasználó: Csaba Ungvári ]

A Pünkösdi Teológiai Főiskola közel húsz, az egyháztörténet iránt érdeklődő hallgatója és oktatója tett tanulmányi kirándulást május 3-án, szerdán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. A komor épületben Bikki István titkárságvezető orientálta a hallgatókat, és beszélt az 1945 utáni állambiztonsági jelentések, iratok jelentette kihívásokról. Például arról is, mi tudható, és mi nem tudható meg azoknak a mágnesszalagoknak a feldolgozásából, amelyek 2018. június 30-a után válnak majd kutathatóvá. Ezt követően dr. Köbel Szilvia tartott izgalmas előadást a pártállam és az egyházak 1945 és 1990 közötti kapcsolatáról. Kérdésre válaszolva a szakemberek elmondták, sok igazság van abban a megállapításban, miszerint arányait tekintve sokkal kevesebben jelentettek a pünkösdi egyház tagjai közül, mint más kis- vagy nagy egyházakból. Ennek egyik magyarázata abban rejlik, hogy az evangéliumi pünkösdi közösségből annak idején kevesen akartak karriert csinálni és/vagy továbbtanulni, így meglehetősen alacsony volt a „zsarolási potenciál”. A látogatás végén a titkos irattárba is betekintést nyerhettünk, ahol néhány ügynöki dossziét is átlapozhattunk. Az ÁBTL munkatársai arra is felhívták a figyelmünket, hogy minden, a birtokukban levő irat nyilvános és kutatható, legfeljebb néhány információt (mint például a szexuális szokásokra való utalás) tartanak titokban, hogy a személyiségi jogokat védjék. A tanulmányi kirándulást izgalmas vita zárta egy kávézóban, ahol többen megjegyezték, az egyik legmegdöbbentőbb momentum az volt számukra, hogy Köbel Szilvia elmondása szerint egy hitében meghasonlott református lelkipásztort azért nem engedett az Állami Egyházügyi Hivatal kilépni a szolgálatból, mert ezzel indirekt módon vélte elősegíteni az egyháztagok kiábrándulását a hitből. 

Az első menedzsment konferencia a PTF-en

Csaba Ungvári, 2017. ápr. 21. 2:45   [ frissítve: 2017. máj. 5. 4:01, felhasználó: Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner ]


Múlt hét pénteken a menedzsment eszközökről tartottunk konferenciát a Pünkösdi Teológiai Főiskolán. A konferencia szervesen kapcsolódott a PTF-en már 2015 szeptember óta működő Keresztény szemléletű coach- és vezetőképzésnek. A fő előadó Jakab Emese volt, aki a rugalmas tervezés módszertanáról tartott több előadást. Az élvezetes, játékokkal és videóbejátszásokkal színesített előadásból azt is megtudhattuk, hogyan ne kommunikáljunk (ennek eklatáns példájaként érdemes megtekinteni ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo). Az ebédszünetet követően Emese moderálásával megismerkedtünk a Kontakt és a Szimply kulthelyek tulajdonosának, Bajkó Péternek az inspiráló történetével, majd az időgazdálkodás-guru Paul Allen hazai képviselőjével, Hamar Domonkossal, aki a GTD (Getting Things Done) módszertanába engedett bepillantást saját útkeresése, dilemmái megosztása mellett. A nap végén a LIKE (Lépj Ki Időben Egyesület) két szakembere beszélt arról, milyen örömökkel és kihívásokkal találkoznak csobánkai hátrányos helyzetű fiatalok integrációja során. Mint elmondták, céljuk nem a „térítés”, hanem az, hogy a fiatalok hazataláljanak. E hazatalálás menedzselésével kapcsolatban gazdagodhattunk új vagy új fénybe helyezett eszközökkel. Köszönjük a konferencia szervezőinek és előadóinak!Nézd meg a képeket, videókat! >>>

HÁZASSÁGGONDOZÓK SZEMINÁRIUMA - 2017. április 27.

Csaba Ungvári, 2017. ápr. 7. 1:01   [ 2017. máj. 3. 5:42 frissítve ]

Nézd meg a képeket, videókat! >>>


...hogy a JÓ még JOBB legyen.

Egy nap házaspároknak, házasságra váróknak, azoknak, akik szeretnének másoknak is segíteni.A házasság értéke a harmadik évezredben

Pünkösdi Teológiai Főiskola - 2017. április 27. - 10:00-16:00


  • Mit tudunk a párkapcsolatról – kultúrtörténeti változásairól, kialakulásának mai dinamikájáról és funkciójáról?

  • Milyen házassági kapcsolati formák léteznek és megfelelnek-e a 21. század globális kihívásainak?

  • Milyen reményt ad a keresztény értékrend a házasságok számára a 21. században?

  • Van család házasság nélkül? – Mit jelent ez napjainkban, keresztény szemmel?

  • Új bor ó tömlőben: a klasszikus, házassággal kapcsolatos axiómák jelentéstartalma ma

  • A segítés útjai: terápiás lelkigondozás - lelkigondozói terápia… és ezek határai?

  • Intervenció és/vagy prevenció – az egyházi és terápiás ritualizálás lehetőségei és határai

Előadók

Dr. med. Balogh Klára, Debrecen: a MCSE kiképző pszichoterapeutája, csecsemő- és gyermekgyógyász. Több, mint 20 éve gyakorolja és tanítja  a család- és párterápiát. A DEOEC Magatartástudományi Intézetében orvosi kommunikációt és orvosi pszichológiát tanított.  45 éve él házasságban, két fia és 5 unokája van.

Dr.theol. Hézser Gábor: református teológus, családterapeuta, pszichiátriai lelkész, a Bethel-i Lelkigondozói Intézet (Seelsorgeinstitut, Bethel, Németország) docense és szupervízora. Magyarországi és erdélyi egyetemek pasztorálpszichológiai vendégtanára. 42 éve él házasságban, 3 gyermeke és 6 unokája van. 
Nyílt napok a PTF-en

Ágnes, PTF tanulmányi titkár Verner, 2017. márc. 1. 4:18   [ 2017. márc. 9. 5:10 frissítve ]

Kedves Érdeklődő!

Szeretettel várunk tavaszi nyílt napjaink egyikén, melyek részletes programja alább olvasható.
A márciusi nyílt napunk már betelt, így az április 8-án tartandóra várjuk még az érdeklődőket.

8:00 - 08:30 Regisztráció 

8:30 - 9:50 Választott óralátogatás 

10:00 - 11:40 Választott óralátogatás 

11:50-12:50 Tanulmányi tájékoztató a Könyvtárban

·         Rektor köszöntője  5 perc

·         Rövid képzés áttekintő és finanszírozás tájékoztató  

·         Kérdések a képzésekkel kapcsolatban 

·         HÖK elnök/HÖK munkájának bemutatása 

·         Hallgatói beszámolók 

·         Kérdések a diákokhoz 

12:50-13:20 Közös pizzázás a nyílt napon résztvevőknek az étkezőben

13:20-tól  Kávézó

13:50-14:15 Áhitat az imateremben (Dicsőítés, Ige)

14:30-16:00 Választott óralátogatás 

Jelentkezési űrlap: ide kattintva elérhetőPASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI ESETMEGBESZÉLŐ csoport indul a PTF-en

Csilla Archív Juhász, 2017. febr. 21. 23:30   [ frissítve: 2017. febr. 22. 4:58, felhasználó: Csaba Ungvári ]

A Pasztorálpszichológiai Tanszék márciusban elindítja esetmegbeszélő csoportját, mely nyitott a PTF-en végzett hallgatók számára is. Időpontja: minden hónap „levelezős” hétvége előtti csütörtök: 17.30 –tól 20. 30 ig. Bárki jöhet, aki a PTF-en tanul, vagy itt végzett és pasztorálpszichológiai alapú lelkigondozást végez, a részvétel díjtalan. Helyszín: PTF, 112-es terem. 
Időpontok: 
március 9. du. 17.30, 
április 6, du.17.30 
május 11. du. 17.30.

Jelentkezés, érdeklődés és részletek: Nyulászi Eszter, oktató (nyulaszi.eszter@ptf.hu). A csoportfoglalkozás vezetésében közreműködnek a Pasztorálpszichológia Tanszék munkatársai: Együdné Kéki Piroska, Farkas Júlia, Krasznay Mónika, Nyulászi Eszter, Monos Mihály, Riesz Mária
Az esetmegbeszélés során valaki a csoportból ismerteti a lelkigondozói esetet, majd a csoport megbeszéli, más oldalról közelíti meg, és akár alternatívákat hozhat a továbblépésre. Az esetmegbeszélés közös imával, áhitattal indul és a folyamat során a résztvevők visszajelzéseket adnak, és a felmerülő kérdések, problémák megoldásához nyújtanak közös segítséget keresztényi megközelítésben. Ha érdekel, keresd Nyulászi Esztert!


Pasztorálpszichológia: szakmai gyakorlat - ESETTANULMÁNY
A Pasztorálpszichológia Tanszék időnként szeretne a legjobb féléves dolgozatok közül egyet-egyet közreadni.
Cservenyák Ildikó végzős hallgató a Pasztorápszichológiai Szakreferens szakirányú továbbképzésen.

1-10 of 93