Kezdőlap‎ > ‎

Főiskolai lelkészség


A Főiskolai lelkészség célja egyrészt a szakrális közösség megteremtése, másrészt az ebben a keretben végezhető tevékenységek végzése különösen figyelemmel a liturgikus cselekményekre és a missziói aktivitásra. Célunk a Pünkösdi Teológiai Főiskola szakrális tevékenységeinek szervezeti egységbe foglalása, az ekkléziológiai jellegű tevékenység egyértelműbb leválasztása az oktatási szervezetről.
A lelkészség vezetője: Paul Gracza, rektor
Tevékenység

Istentiszteletek

 • igehirdetés

 • imádkozás

 • úrvacsora

 • éneklés

 • bizonyságtétel

Missziós tevékenység

 • személyes beszélgetések

 • közösségteremtés

 • szociális segítés

 • lelkigondozás

Szervezet

Főiskolai lelkész

Feladata a tevékenységi körbe tartozó események szervezése.

Vezetőség

Feladata

A főiskolai lelkészség gyülekezeti jelleggel működik.

Létszáma

Legalább 8 fő

Tagjai

 • a főiskolai lelkész,

 • a PTF további legalább egy oktatója,

 • a 2-3. évfolyamból legalább 3 fő nappali tagozatos hallgató,

 • további szabadon választható személyek, lehetőség szerint legalább 3 fő.

Munkacsoportok

A főiskolai lelkészség vezetősége további munkacsoportokat hozhat létre a különféle tevékenységek ellátására.

Hallgatók, tagság

A PTF minden polgára része, tagja a főiskolai lelkészségnek. Ez nem jelent hagyományos gyülekezeti tagságot és nem helyettesíti azt, azonban egyfajta elkötelezettséget jelent, amely a programokon illetve a lelkészség tevékenységében való részvételben nyilvánul meg.