2017-ben végeztek


BA képzésen végzett hallgatók
Győri Krisztina
Kovács Verica
Rossu Noémi
Turcsán Erik

MA képzésen végzett hallgatók
Bódi Mátyás
Ulbert Mónika

Pasztorálpszichológiai szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók
Bartha Eszter Katalin
Cservenyák Ildikó
Dezső Tibor
Ferenczné Sándor Andrea
Grósz Andrea
Kissné Osztafin Ildikó
Mészégető Györgyné
Pálóczyné Sápi Tünde
Szabó Edina

Keresztény szemléletű coaching és vezetés szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók
Ádány Tímea
Csiky Eszter
Gerencsér-Szegezdi Gabriella
Fridfalszki Gréta
Kovács Péter
Müllerné Topor Ágnes
Pálinkásné Balázs Tünde
Seres Jonatán
Schramkó Irén